La Generalitat té en exposició pública la millora de la connectivitat entre les carreteres GI-643 i C-31

El Departament de Territori i Sostenibilitat té a informació pública l’estudi de millora de la connexió viària entre els marges dret i esquerrer del riu Ter, una actuació que projecta la construcció d’un nou pont entre els municipis de Gualta i d’Ullà.