20 anys del cessament d’emissions de Ràdio Liberty

Radio Liberty fou una ràdio de guerra freda. La ràdio anti-comunista més potent del món emetia des de Pals.