Josep Oliver, catedràtic d'Economia

Les comarques gironines són un dels motors de l’economia catalana. La demarcació, juntament amb la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre, ha liderat el creixement econòmic el 2015, segons l’Anuari Econòmic Comarcal de BBVA CX.

Les comarques de Girona han registrat un creixement econòmic d’un 3,8%, gràcies al bon funcionament dels serveis i de la indústria. L’Anuari Econòmic Comarcal posa de manifest una recuperació sòlida, tot i que la incertesa es manté encara sobre moltes variables. Segons el catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la UAB, Joan Oliver, la demanda interna, el consum públic i la inversió privada en són els factors claus.

Oliver ha destacat el paper de l’economia gironina, juntament amb la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre, amb creixements d’un 4,9% i un 4,3%, respectivament. A les comarques de Girona destaca el bon comportament dels serveis, que pugen un 4,2%. També són remarcables l’evolució de la indústria, amb un 3 per cent a l’alça, i de la construcció, amb un repunt del 2,4%.