El projecte Life Pletera desplaçarà la línia elèctrica de mitja tensió de l’antiga urbanització fora de l’àmbit de la maresma recuperada i la substituirà per una de nova de soterrada. L’objectiu és reduir l’impacte paisatgístic i sobre les aus. L’actuació no estava prevista ni pressupostada en el projecte inicial, però una gestió eficient permetrà retirar totalment la línia elèctrica de l’àmbit del Life Pletera. D’aquesta manera, a banda de disminuir l’impacte visual en un entorn d’elevat valor natural i paisatgístic, s’evitarà que les aus puguin patir accidents.

El pressupost previst per als treballs de desurbanització i creació de llacunes del Life Pletera era d’1,3 milions d’euros, però finalment ha estat sensiblement inferior. D’una banda, perquè s’ha pogut estalviar en la gestió dels residus i les terres. De l’altra, perquè han calgut menys hores  per la desurbanització i creació de llacunes. Això ha permès generar uns 180.000 euros que es destinaran a finançar el desmantellament, desplaçament i soterrament de la línia de mitja tensió que connecta les subestacions de Palafrugell i Bellcaire.

Life Pletera és un projecte subvencionat en bona part pel programa Life, l’instrument financer de la Comissió Europea per a la preservació del medi ambient a Europa. L’objectiu és la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Platera, al terme municipal de Torroella de Montgrí, i recuperar-ne la funcionalitat ecològica. També es vol mostrar al públic local i turístic la importància de la conservació d’aquests ecosistemes i convertir aquesta llacuna en un cas d’estudi de restauració de zones naturals parcialment urbanitzades o alterades.