Danny van Leeuwen

El govern català ha acordat denegar la proposta de nou escut de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, perquè “no respecta les normes heràldiques”.

La Junta de Veïns de l’EMD de l’Estartit va acordar el juliol de 2015 adoptar un nou escut que consisteix en un camper d’atzur  amb un corall d’or, set rocs també d’or i una faixa ondada d’argent, senyals que representen l’arxipèlag de les Illes Medes i que aquesta població és costanera.

El Govern ha denegat l’oficialització d’aquest escut, d’acord amb els informes desfavorables de la Direcció General d’Administració Local i de l’Institut d’Estudis Catalans. El Departament de Governació va fer arribar l’informe emès per l’Institut d’Estudis Catalans a l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit perquè formulés les al·legacions que considerés oportunes o bé modifiqués la proposta inicial d’acord amb els criteris que recull l’IEC, però l’EMD es va ratificar en la seva proposta d’escut heràldic i així ho va comunicar al Departament de Governació el 4 de maig de 2017.