La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Pals ha publicat els resultats d’una enquesta pública dirigida a tots els palsencs i palsenques d’entre 14 i 29 anys amb l’objectiu de recollir idees i opinions de cara a millorar les instal·lacions, els serveis i els recursos juvenils de Pals. L’enquesta constava de fins a 10 preguntes relacionades amb temàtiques diverses i lligades a la vida quotidiana dels joves.

Les respostes recollides a través de l’enquesta han permès diagnosticar que els palsencs i palsenques d’entre 14 i 29 anys veuen l’emprenedoria com una sortida laboral a tenir molt en compte. Així, un 66,7% contempla la possibilitat de muntar el seu propi negoci en un futur si les condicions són les adequades i si disposen de finançament, mentre que un 14,3% descarten aquesta opció.

Les valoracions recollides a través d’aquesta consulta assenyalen que més d’un 30% dels joves formen part d’associacions o entitats locals, i que un 42,8% estarien disposats a implicar-se en la presa de decisions de temes que afectin el poble. L’enquesta, a més, també indica que la pràctica totalitat del jovent enquestat s’informa regularment de l’actualitat municipal. En aquest sentit, la via d’informació més utilitzada són les xarxes socials de l’Ajuntament (85,7%).

Finalment, la Regidoria de Joventut també oferia l’oportunitat a les persones que participessin de l’enquesta d’escollir a què destinarien la partida econòmica de 2.000€ amb la que compta l’Ajuntament per a destinar directament als joves. Les respostes majoritàries pel que fa a aquest tema han posat l’accent en l’organització de tallers i activitats específiques per al jovent.