Aquesta setmana s’ha enllestit la urbanització de totes les voreres, la canalització de serveis, la instal·lació de fanals, l’asfaltatge dels carrers interiors i el del Mar, així com el pintat de tota la senyalització viària. Ara, només queden acabaments puntuals així com els asfaltatges del carrer de Nàpols i de la plaça interior del Palmar, previstos per la primera setmana de setembre.

El projecte d’arranjament es va iniciar el passat mes de març i ha inclòs la millora de les voreres, de l’asfaltatge, del clavegueram i de l’enllumenat dels carrers del Palmar i dels trams de carrers que formen el seu perímetre, del Mar, de Nàpols, de Londres i de Santa Marta.

L’àmbit del Palmar es va urbanitzar a la dècada dels 60 i ara necessitava una actuació urgent en la millora de voreres, asfaltatge i serveis. El pressupost d’aquest projecte integral d’obres és de 338.400 euros finançats majoritàriament per l’Ajuntament.