Berenar Cucut
Josep Lluís Vidal

Introducció a l’acte per part de Miquel Curanta, Director de l’Institut Català d’Empreses Culturals de la Generalitat