Jordi Cordón: “Hem d’escoltar als ciutadans de Torroella de Montgrí i l’Estartit per millorar els equipaments i la via pública”

- Publicitat -

Avui ens visita Jordi Cordon, alcaldable de Torroella de Montgrí l’Estartit pel partit Compromís amb Torroella i l’Estartit – Ara Pacte local per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions municipals d’enguany. Bon dia, senyor Cordon.

Hola, bon dia.

Primer de tot m’agradaria que es definís amb tres adjectius.

Rigorós, seriós, empàtic.

I podria destacar tres aspectes que cregui que el govern de Torroella hagi assolit durant aquests quatre anys de mandat?

Aquesta és una pregunta difícil i complicada de respondre des d’una vessant d’oposició o no? Però bé, sempre hem mirat de fer fins a dia d’avui crear una oposició constructiva. I és, evidentment que l’equip que governa fan accions sempre pel bé del municipi. Però, és clar, és allò que el que diem no sempre el que tu decideixes de fer-ho fas correctament o amb visió d’altra gent que ho facis correctament. En aquest sentit, també solem dir que qui no remena no trenca. En resumides comptes, bé podríem dir diversos aspectes que amb bona intenció han volgut posar en marxa, com per exemple un camí segur que han fet unes pintades a la via pública que desconcerten moltíssim, tant a vianants com a conductors creant un conflicte de veure qui té prioritat i qui no. Doncs bé, la intenció és bona per mirar de protegir els vianants, però la visualització que es fa de cara a l’exterior, doncs no ha o no ha arribat a un bon terme o no s’ha aconseguit la finalitat què havíen pensat en aquest concepte, creiem nosaltres l’equip de govern actual.

També han treballat moltíssim i pensem que amb el tema d’escombraries, perquè evidentment és un servei essencial també a casa nostra. Però bueno veiem que la gestió política d’aquest servei no s’ha acabat de fer com hauria de ser. Pensem que tota o alguna de les clàusules o condicions que estaria dintre del contracte actual del servei d’escombraries no s’estan complint.

I aquí, per molt bona voluntat que hagin posat per mirar de reconduir alguna situació, no han arribat, com he dit abans, a un bon terme a executar-ho correctament, com hauria de ser. Podria haver-hi moltes més, però bé, seria una miqueta molt l’extensiu.

Llavors podria destacar tres aspectes que cregui que no han pogut assolir per part del Govern durant aquests quatre anys de mandat?

Què no han pogut aconseguir. És clar, aquí hauríem d’anar a buscar en les seves promeses electorals de fa quatre anys. Aquí li hauria de dir que pràcticament si agaféssim el programa tan d’UPM com d’Esquerra Republicana, que actualment són els dos equips que estan en el govern del nostre municipi, doncs podríem dir que no han assolit moltes d’aquelles coses o accions que volíen realitzar en aquests quatre anys de mandat i de legislatura.

Pensem que han anat sobrevivint d’una planificació heredada de governs anteriors i mal executades, en el sentit, per exemple, una zona esportiva o una zona esportiva que ja venia executada de mandats anteriors. I no l’han sabut acabar. Tenim pavelló nou sense vestidors i sense lavabos. Tenim un camp de futbol nou, sense vestidors, sense graderies, sense lavabos. Bé són conceptes com per exemple també una biblioteca a l’Estartit que hauria d’haver estat ja inaugurada fa molts i molts anys i estem a les portes de si ara faran unes jornades de portes obertes perquè la gent conegui que la biblioteca està acabada però no la inauguraran perquè també entrarem en campanya electoral i no ens ha inauguracions, No es poden fer, però bé, és una cosa que ja s’hauria d’haver acabat fa dos o tres anys i encara no està finalitzada i oberta al públic. Vull dir que que no han sabut acabar coses heredades i creiem que no han executat els seus programes electorals.

I llavors, ja entrant en la seva candidatura, quines són les accions o iniciatives que creu que són prioritàries per a un municipi com Torroella i l’Estartit?

Bé, el nostre municipi ha canviat moltíssim. Vull dir, no és el mateix Torroella de Montgrí i l’Estartit ara que fa, per exemple, cinc o deu anys, no. Les nostres característiques han anat canviant. El Covid ens va afectar no només a nosaltres com a municipi, sinó a tot el món, i això canvia unes característiques i unes necessitats tan pel que íntegrament podria ser el municipi com també a les persones.

Pensem que totes les accions que s’haurien de fer de cara a la propera legislatura és estar molt dirigides al servei a les persones. A partir d’aquí és evident que faltaria possiblement algun equipament o arranjar alguns temes de via pública, però això ja són accions i a més del dia a dia, no? Perquè si parlarem, per exemple, d’equipaments culturals, gràcies a això, doncs, a Torroella i l’Estartit ja disposem d’equipaments esportius. Com bé li deia, els tenim, però inacabats que s’haurien d’acabar. Per tant, no podem. Podríem pensar, doncs si faltaria un equipament més o no. Però bé, ja ja estem prou prou equipats en aquest sentit no?

Doncs tema sanitari. Doncs bé, tenim un CAP que funciona molt bé. Un CAS, doncs, a l’Estartit, que ens agradaria que fos no CAS i fos un CAP. Vull dir que. Podríem anar pensant, com li deia en inici temes més de cara als serveis a les persones, perquè malauradament han patit moltíssim. Vull dir que aquests dos anys de Covid ens han donat a veure el sentit de dir molta gent ha patit molta gent o no ha pogut o li ha costat moltíssim i li està costant moltíssim entrar novament en el mercat laboral. I aquí també podríem fer una petita crítica que l’equip de govern de l’Ajuntament de Torroella no ha sabut estar, no, no dic el cent per cent perquè, evidentment han estat i han pogut arribar fins on ells han pogut creure que en diuen conciliació de vida arribant fins aquí. Però pensem que podien haver arribat més enllà. Per això, de cara a aquesta propera legislatura hem de fer aquest pas més que es podia haver fet fa per exemple, fa dos anys que doncs miraríem de posar-ho en marxa, doncs a partir del mes de maig.

I què diferencia la seva candidatura política respecte als altres candidats que es presenten a aquestes eleccions?

Bé diferenciació seria tot el nostre equip o totes les nostres persones. Vull dir, nosaltres presentarem un programa molt viable, molt realista, amb pocs punts, perquè estem en una situació que un equip de polític que es presenti en unes eleccions i posi, per exemple, cent punts a realitzar. Vale, està molt bé, però si d’aquests punts poses canviar una forma de posar una rajola o posar una miqueta d’asfalt, ràpidament arribaràs a cent punts. Però bé, fer cent punts amb coses amb cara i ulls i que siguin viables pensem que no seria un programa real ni les ni que s’adeqüés a les necessitats del nostre del nostre municipi.

Per tant, nosaltres creiem que ens diferenciem molt dels altres grups municipals perquè presentarem un programa amb un decàleg que pensem executar dintre dels primers sis mesos de govern. I si la gent ens dóna confiança i després dintre de la legislatura, doncs tenim una sèrie de punts que pensem que són viables perquè no només quan el presentem, doncs direm això i farem pam, pam, pam, pam, pam, aquestes sèries d’accions, sinó que ho argumentem per tal que la gent vegi ostres, el que està explicant, doncs realment es pot realitzar. Perquè el que no som som no som unes persones o un equip municipal de dir vendre fum, que això és molt fàcil i el paper ho aguanta tot.

No, escoltem. Si tu dius alguna cosa que vols fer és perquè realment saps que pots arribar-ho a realitzar. Si no pots dir digues, no quedes com un senyor i ja està. Vull dir, no donem falses esperances a la ciutadania. Per tant, la nostra diferenciació doncs em quedaria amb aquesta última frase és, doncs, donar esperança i il·lusió a la ciutadania i no donar, en aquest cas, falses esperances i falses il·lusions, amb promeses que tothom diu que són promeses electorals i després no es compleixen. No és el nostre cas.

I no sé si ens podria avançar algun punt o algun detall del seu programa electoral que presenta a les eleccions d’enguany.

Bé, si em permet, li diré que no. No li puc avançar, més que res perquè tenim pensat el 14 d’abril, a dos quarts de vuit del vespre al Museu de la Mediterrània per fer la presentació dels punts estrelles i diguéssim del programa i em reservo tot una miqueta. Crec que pugui reservar me aquests punts estratègics extrets del nostre programa a tot el nostre programa. Però sí que li podria avançar, diguéssim, coses el nostre decàleg, perquè això sí que ho estem posant. Doncs ara, més o menys una miqueta al dia a dia de la xarxa socials.

Doncs no una crítica, però una informació. Una pregunta que m’ha fet vostè abans de què és el que no ha fet bé, doncs a l’equip de govern, no? Doncs, per exemple, modificarem dintre d’aquest decàleg, doncs un és modificar la senyalització viària viària per tal de no crear aquest conflicte de no d’interessos, sinó de veure qui té prioritat i buscar, doncs, una seguretat evidentment, en els vianants i en el nucli en aquell punt, doncs que han de conviure vehicles i persones doncs buscar, doncs, una senyalització i una adequació d’aquella via per tal que puguin conviure tant vehicles com persones.

També em criticar doncs bé, una despesa creiem desorbitada posant uns testos a la via pública que popularment no serveixen per res perquè a més a més, els han posat en mig de les voreres, per tant, què fa aquell impediment allà per tal de que has de baixar de la vorera i tornar a pujar per poder seguir. Vull dir això també, doncs seria una de les accions, treiem això i posem doncs les voreres netes i la via pública doncs que vagin dintre tot. Tenim carrers estrets, a més a més que tenim carrers estrets, ens posen més impediments, els escolta fora aquests impediments i que la gent no es pugui caminar, amb més tranquil·litat i bé. Això, doncs, seria dos pinzellades del decàleg, però no he entrat en el tema del programa, que això sí que si em permet, me reservo uns dies més de poder-ho anunciar.

Ja entrarem més endavant, també. I llavors m’agradaria acabar aquesta entrevista preguntant li si en el cas que no arribin a obtenir una majoria absoluta a les eleccions d’enguany estarien disposats a pactar amb altres partits polítics?

Nosaltres no tindrem majoria absoluta. Nosaltres som molt conscients de qui som i on podem arribar. Nosaltres som un partit novell, tot i que jo pugui tenir l’experiència i els anys d’haver sigut alcalde per una altra formació. Però bé, Compromís va néixer per a les eleccions anteriors del 2019. Per tant, és la segona vegada que ens presentem en unes eleccions. Les primeres teníem un objectiu que era obtenir representació a l’Ajuntament. Ho vam aconseguir. Vam aconseguir un regidor i en aquestes eleccions del 2023 al proper mes de maig. Volem millorar resultats.

No obtindrem, com li deia, una majoria absoluta. Per tant, som els que hauríem de dir bé Compromís obtindrà uns regidors. Esperem i desitgem, doncs, que aquests regidors puguin entrar dintre les travesses de poder formar govern. I evidentment, hi han uns partits grans a dia d’avui el municipi de Torroella Montgrí l’Estartit, que seran els que hauran de decidir amb qui hauran de pactar. Nosaltres, evidentment, estem oberts a pactar amb tothom perquè, com bé li deia, som petits, estem creixent. Pensem que estem fent les coses ben fetes.

Tenim una il·lusió molt gran per millorar resultats respecte a les eleccions anteriors i aquesta il·lusió la tindrem a les 11 de la nit del dia 28 de maig, perquè allà ja estarà bastant clar el panorama de per on poden anar els possibles pactes i aliances. El que sí que pensem és que no hi haurà majoria absoluta per part de cap formació política municipal.

Pensem que possiblement siguin necessàries tres forces per poder mirar de formar govern. Actualment tenim 17 regidors. Per tant doncs, per tenir majoria es necessiten un mínim de 9. M’imagino el que li estic dient per tenir 9 regidors. Pensem que serà necessari, doncs, l’aliança, la coalició d’altres formacions polítiques. I aquí. És on pretenem i tenim l’il·lusió de que dintre d’aquestes travesses, dintre d’aquesta futura aliança compromís hi pugem a ser.

Doncs esperem que tinguin molta sort i encerts en aquestes pròximes eleccions. I moltes gràcies per visitar els estudis de Ràdio Capital.

No. Gràcies a vostès per convidar-me i a disposar. Vull dir que sempre, quan un mitjà de comunicació s’interessa no només per una persona o per un candidat, sinó per una formació i evidentment per un poble, doncs estem a disposar i explicar on podem arribar. Que em sap greu no poder explicar més coses en el dia d’avui, però com li deia, doncs a disposar i molt agraït, doncs, per la seva invitació.

Moltes gràcies.

- Publicitat -