En Miquel Curanta és el codirector de Ràdio Capital i és el director del Club TR3SC

A la portada d’avui, hem volgut retre un homenatge a la iniciativa i ala participants de l’Oncotrail i a més, en Miquel Curanta ha plantejat un repte a l’Equip del programa…