L’escola bressol municipal de Pals estrena la nova plataforma digital KinderTIC, que permet a les mares i pares dels infants mantenir un canal de comunicació directe amb el centre. L’Ajuntament de Pals i l’Escola Bressol Municipal Quermany Petit treballen de la mà per oferir a les famílies del municipi un projecte educatiu participatiu que permeti donar suport al desenvolupament personal dels infants i fomentar-ne les seves aptituds i habilitats. En aquesta línia el centre aposta aquest curs per implementar aquesta plataforma que permet a les mares i pares dels nens i nenes mantenir un canal de comunicació directe amb l’escola bressol.

El ‘KinderTIC’ és la primera eina online de gestió pedagògica per a les escoles bressols que cohesiona la comunitat educativa i simplifica la tasca educativa. Així, la nova plataforma promou i afavoreix una comunicació oberta i recíproca entre el centre educatiu i les famílies a través de missatges directes, missatges interns, circulars digitals, correus i avisos.