Cubells del porta a porta. Foto: Ajuntament de Begur.

El ple municipal ha aprovat per unanimitat la nova ordenança que modifica l’actual, de fa 30 anys, per adaptar-la al nous sistema de recollida de residus. Ara el text s’exposarà  durant 30 dies perquè tothom pugui presentar al·legacions o reclamacions.

És un pas més cap a la implementació del nou sistema, que preveu el porta a porte en bona part del terme municipal. Si no hi ha objeccions en aquest termini, l’ordenança quedarà aprovada definitivament. El nou reglament de recollida de residus preveu sancions per infraccions que poden anar dels 120 euros als 30.000 euros. La norma té per objecte la regulació de les conductes i activitats dirigides al dipòsit i recollida de residus municipals. Pretén fomentar la prevenció i la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental i sobre la salut humana.