Més de dues-centes persones estudien català a la Bisbal
Maria Dolors Figueres i components del voluntariat lingüístic any 2015

En primer lloc Maria Dolors Figueres va exposar el principal problema amb el que es troben els alumnes del servei

 

El mètode d’aprenentatge es basa en pràctica, pràctica i pràctica…

 

El perfil i procedència de les persones que van a les classes es molt variat i obeeix a les mateixes característiques de la societat a la Bisbal

 

La mitjana de la franja d’edat dels participants està entre 20 i 30 anys

 

Les motivacions són diverses i obeeixen a diferents interessos, si be es prioritza majoritàriament la integració en el lloc on viuen i les necessitats laborals i la regularització administrativa.

 

L’evolució en els darrers anys del nombre de participants en els cursos es manté en un nivell força acceptable

 

Les parelles lingüístiques són un magnífic complement al programa de voluntariat per la llengua

 

Des de l’any 2004 que es va començar amb quatre parelles el nombre de participants i voluntaris no ha parat de créixer

 

I finalment, com a novetat Maria Dolors Figueres ens va parlar de la modalitat coneguda com «Tertúlies a les escoles»

 

Aquí trobareu tota l’entrevista que li va fer Dani Cortés a Maria Dolors Figueras, responsable de la oficina de català de l’ajuntament de la Bisbal i coordinadora del programa d’ensenyament de català a la Bisbal