El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment, el passat mes d’octubre, les modificacions de les Ordenances Fiscals per al 2017 on no es preveia cap modificació del tipus tributari de l’Impost sobre Béns Immobles respecte l’any 2016.

Posteriorment, el desembre de 2016, el Govern central ha aprovat un decret llei que, entre altres aspectes, suposa una augment del valor cadastral per a l’exercici 2017 que en el cas de Palafrugell suposa un increment del 8% respecte el 2016.

Per tal d’evitar que aquest increment de valor cadastral suposi un increment de la quota a pagar pels contribuents de Palafrugell, el Govern municipal van presentar, dins del període d’exposició pública, una esmena per tal de reduir el tipus tributari de l’Impost sobre Béns Immobles del 2017 i d’aquesta manera compensar íntegrament l’augment del valor cadastral.

Aquesta mesura s’ha pres, segons l’alcalde Juli Fernández, “per donar continuïtat a la política del Govern en aquest darrers anys de contenció impositiva per tal de no augmentar els tributs municipals“. Al mateix temps, l’alcalde destaca que “seguim treballant per prioritzar els elements social i no traspassem la pressió fiscal als ciutadans”.

En cas que no s’aprovés aquesta reducció del tipus tributari, l’augment estimat en la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles que es derivaria de l’increment del valor cadastral suposaria una quantia global aproximada de 920.000 euros.