Ajuntament de Palafrugell | Imatge d'arxiu
Ajuntament de Palafrugell | Imatge d'arxiu

L’Ajuntament de Palafrugell vol destinar part del superàvit de l’any 2016 a finançar un seguit d’inversions financerament sostenibles. D’aquesta manera, Palafrugell disposarà de 3.310.000 euros que podrà destinar a inversions d’aquestes característiques i a la reducció de l’endeutament, que baixaria del 23% actual, després del tancament de la liquidació del pressupost de l’any anterior.

El consistori té previst destinar aquests recursos d’inversions en elements d’eficiència energètica, la millora de la xarxa d’aigua i en el condicionament del clavegueram (concretament el Pla Director del sanejament de Tamariu), entre d’altres. El govern municipal vol buscar el consens amb els grups de l’oposició per establir unes prioritats “clares i ben definides”.

Aquest superàvit d’estabilitat pressupostària arriba després de la liquidació en tots els organismes autònoms (Institut de Promoció Econòmica, Institut Municipal d’Esports, Museu del Suro i Institut de Mitjans de Comunicació) així com el propi ajuntament. El període mig de pagament als proveïdors des de la presentació de factura s’ha situat als 32 dies.