Seguim a Pals perquè han començat a elaborar un pla de joventut per millorar les seves polítiques pels joves. El pla vol analitzar l’estat del jovent de Pals per conèixer les seves mancances i necessitats a curt i mitjà termini.

El pla marcarà els objectius i accions concretes encarades als joves palsencs. Ho volen fet a través d’un nou tècnic de Joventut que s’ha incorporat a l’ajuntament. La incorporació és fruit del conveni aprovat entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal. El govern destaca que representarà un salt qualitatiu en les activitats juvenils que ja existeixen i en els futurs serveis que sorgeixin d’aquest pla.