El Consell Comarcal del Baix Empordà ha programat un curs gratuït en matèria d’accessibilitat turística que té l’objectiu de posar en valor la comarca com a destinació de qualitat, diferencial i amb competitivitat turística.

La formació, emmarcada en el Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà, serà els dies 30 i 31 d’octubre, 6 i 7 de novembre i anirà dirigit a Ajuntaments i municipis del Baix Empordà, entitats gestores d’espais naturals i culturals, empreses d’allotjament, d’activitats i de serveis turístics, entitats i empreses vinculades a l’accessibilitat i aturats i aturades que vulguin millorar la seva capacitat professional adquirint coneixements en turisme accessible.

Tindrà una duració de 20 hores i serà gratuït. El programa del curs està dividit en mòduls, i té programat un treball final pràctic. Per obtenir el diploma caldrà, també,  realitzar un petit pla de millora d’una empresa o d’un recurs turístic del Baix Empordà.