L’Associació Espanyola de la Carretera i l’Associació d’Empreses Constructores i Concessionàries d’Infraestructures han presentat un informe per millorar diferents infraestructures de l’Estat espanyol i reduir la sinistralitat. Entre les que menciona l’estudi, s’inclou el tram de la C-66 entre la Pera i Celrà. Aquestes entitats creuen que el cost per arranjar aquesta carretera supera els 5 milions i mig d’euros.

En concret, proposen delimitar els marges de les carreteres, o millorar l’adherència del paviment, així com les zones de seguretat dels marges. Per això, proposen suavitzar les pendents dels talussos laterals, o eliminar o protegir els obstacles de la vora de la carretera. D’aquesta manera, creuen, s’aconseguiria un entorn més segur per als usuaris.