Vista aèria del port de Palamós
Algunes de les principals conclusions del procés participatiu han estat facilitar la continuïtat del passeig marítim per integrar el port a la ciutat, millorar la zona d’aparcament i la mobilitat del trànsit i promoure nous usos portuaris. També renovar les edificacions existents, incentivar esports nàutics, com la vela, potenciar l’activitat pesquera i facilitar el turisme de creuers i adaptar les infraestructures portuàries al canvi climàtic. Totes aquestes propostes pel Pla especial pel port de Palamós persegueixen l’objectiu; instrument de planificació urbanística que estableix l’estratègia de desenvolupament, les millores necessàries i ordena els usos i les activitats de la infraestructura.
La sessió informativa oficial i oberta a tothom per donar a conèixer els resultats tindrà lloc el proper dimarts 6 de novembre a les sis de la tarda a l’Espai del Peix.

Totes les propostes arriben després de mesos de treball participatiu. Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Palamós van iniciar el març de 2018 el procés participatiu amb l’objectiu que la ciutadania pogués donar la seva opinió i propostes sobre el Pla especial del port. Durant tot aquest temps, s’han organitzat 2 sessions informatives, 3 tallers participatius i s’ha fet una bustiada amb 10.000 enquestes. L’assistència a les dues sessions ha estat de 90 persones, mentre que els  tres tallers, amb una assistència de 70 persones, giraven entorn temàtiques, com per exemple, l’activitat econòmica, esportiva i el lleure al port. Paral·lelament, també s’han anat fent reunions amb els agents portuaris i els responsables de diferents sectors del port.

A més, es va crear una pàgina web i un vídeo del Pla especial del port. Al web també hi havia una enquesta de participació ciutadana en format digital, que ha rebut 815 visites. Pel que fa al vídeo, sota el nom “Un recorregut pel port”, hi apareixen imatges del port de Palamós on es presenten i es donen a conèixer els diferents àmbits de la instal·lació portuària, el qual ha tingut més de 600 visualitzacions.

Ara mateix, el Pla especial del port de Palamós es troba en la fase 0, de treballs preliminars de participació ciutadana. Un cop analitzats i aprovats els resultats, s’entrarà a la fase de publicitat i difusió del Pla, per continuar després recollint informació, redactar el Pla, exposar-lo públicament i, finalment, aprovar-lo per definitiu.