Sant Feliu de Guíxols tindrà un Comitè d’Ètica i Bon Govern que neix amb la voluntat “d’assessorar el govern i a la resta d’òrgans municipals” a més d’actualitzar i revisar el codi que s’havia aprovat en la sessió del 2016.

El desembre de 2018 l’equip de govern (TSF, PSC i ERC), el PDeCAT i MES  van votar a favor de l’aprovació del Comitè i la CUP i GdC, en contra.

Josep Rius en serà el president i valora de forma positiva aquesta iniciativa aprovada. A part de la necessitat d’assessorar el govern, Rius afirma que el Comitè haurà de vetllar per “resoldre dubtes que puguin plantejar-se respecte a la seva interpretació i aplicació, impulsar mesures de formació en prevenció d’actuacions contràries als valors ètics, en la conducta, en el bon govern. També reformular recomanacions i proposar millores pel que fa a la gestió”. Una de les tasques que tindrà també el president serà la d’elaborar una memòria de tota l’actuació que s’hagi dut a terme.

Aquest Comitè d’Ètica i Bon Govern està format per cinc membres:

  • President: Josep Rius del Síndic Municipal de Greuges.
  • Joan Sanmolina i Marta Vila dels serveis jurídics del consistori.
  • Anna Soler, tècnica d’organització de l’ajuntament.
  • Representant dels treballadors del consistori que encara està per determinar.