La xarxa d’aigua potable i sanejament de Santa Cristina d’Aro arribarà a Solius

L'extensió de les xarxes es farà en dues fases i s'extendrà fins el monestir de Santa Maria de Solius

Imatge aèria de Santa Cristina d'Aro
Imatge aèria de Santa Cristina d'Aro

La xarxa de potabilització i aigua de Santa Cristina d’Aro arribarà fins a Solius i la urbanització de Can Reixac. El govern del municipi ha marcat aquest any per iniciar les obres del projecte de construcció, que ja està essent tramitat com a modificació del pla general.

Per tal d’executar la primera fase, aquest projecte compta amb una partida econòmica de 250.000 euros. Aquesta primera etapa inclou l’extensió de la xarxa existent fins al nucli urbà més enllà de Mas Pla, la carretera que arriba al monestir de Santa Maria de Solius i també el camí cap a Mas Tapiolas i Mas Pijoan.

La segona fase farà arribar les xarxes d’ambdós serveis fins al monestir i inclou la construcció d’un dipòsit. Aquesta etapa comptarà amb una inversió de 750.000 euros i s’executarà durant el proper mandat polític.

La inversió global serà assumida per l’Ajuntament amb recursos públics, tot i que els propietaris hauran d’encarregar-se de les connexions i conduccions d’aquestes xarxes dins de les seves parcel·les.