Alberto Mas: “Volem apostar per l’habitatge de primera residència i aconseguir una bona neteja a Calonge i Sant Antoni”

- Publicitat -

Avui ens visita Alberto Mas, alcaldable de Calonge i Sant Antoni pel Partit Popular, per avançar alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions d’aquest any. Bon dia, senyor Mas.

Hola, bon dia.

Primer de tot m’agradaria que es definís amb tres adjectius.

Jo em definiré, però per definicions que han donat tercers de mi. Que em serà més fàcil copiar-los que pensar tres adejctius. D’una banda, sense ordre de preferència, una seria valenta, una altra seria tenaç i una altra seria orgullós.

Vostè ha estat dins el govern durant aquests quatre anys de mandat. Podria destacar tres aspectes que cregui que s’han fet correctament durant aquests quatre anys de mandat?

En una primera precisió, nosaltres entrem al govern a meitat de mandat. Una mica més van ser dos anys i mig i com aglutinador per entrar al Govern. La primera o la condició que vam posar tots va ser capgirar la gestió municipal. Aleshores vam començar a treballar i el primer èxit que aconseguim va ser una administració que estava paralitzada per la manca d’idees i per la manca de lideratge per part dels que fins aquell moment constituïen el Govern. Allà vam posar en marxa l’Ajuntament. Aquesta seria la més important perquè a partir d’allà vam poder desenvolupar amb un personal motivat i amb idees clares altres altres accions.

Jo destacaria dins del que jo he portat més personalment, encara que en un equip de govern tots som solidaris, amb totes les accions que s’emprenen al municipi ja surtin bé o surtin malament. En el meu cas concret, per una banda, ha estat augmentar la plantilla de la policia. Nosaltres va agafar el cos policial amb 28 homes i ara ja en aquests moments estem en 36. Cosa que no es podia havia repetit en diverses ocasions l’anterior equip de govern.

De l’altra l’hem invertit i estem invertint en la renovació de tot el que són els equips policials. D’una banda, equips perquè puguin fer bé la seva tasca, com per fer, per exemple, l’adquisició d’un dron que ens permet mantenir els nivells de seguretat al municipi d’una manera millor o d’una manera més fàcil del que ho fèiem fins ara. I per altra banda, equipaments per al personal, ja que els policies necessiten equipaments que amb els quals puguin fer desenvolupar la seva feina.

I, per últim, un programa que ha estat pioner a Espanya que és el d’incorporar  càmeres de seguretat al municipi. És o no és ser pionera a la instal·lació de càmeres, però si el sistema administratiu que hem utilitzat. Nosaltres des del Partit Popular tenim clar que si l’administració contracta molt bé, que l’Administració té molt bons tècnics. Però que si en algun aspecte ha de millorar és en el manteniment dels equips de què disposa i per evitar aquest problema, les càmeres en lloc de comprar-les hem contractat una empresa que ens remet les imatges que aquestes càmeres proporcionen. De manera que nosaltres no ens hem d’ocupar de si funcionen, o no funcionen. Si hi ha caigudes de corrent, si les línies tenen problema, nosaltres a final de mes, si hem rebut el servei, paguem si no ho hem rebut evidentment no paguem un duro, de manera que pel compte que li porta la persona que en el contracte està fent el millor servei per així poder cobrar.

Llavors no sé si podria destacar també tres aspectes que cregui que no s’han pogut assolir durant aquests anys que han estat dins el govern.

N’hi ha un que és recurrent al nostre municipi, que és el de la manca de sorra o els problemes que els temporals causen a les llevantades que tenim a la platja de Sant Antoni. Això té una solució que des del Partit Popular, quan governava a Madrid, es va proposar que estava consensuada amb el municipi, però que la moció de censura que va fer del senyor Sánchez va impedir que tingués una plasmació pressupostària.

Nosaltres hem estat aquests anys de batallant, hem de reconèixer que també hem comptat amb el suport dels socialistes, que no són socis de govern al municipi, i ens hauria agradat que la inversió tingués lloc abans de l’any 23. S’ha aconseguit al final que la partida pressupostària a Madrid figuri en l’exercici 23, de manera que aquest any i si no el següent, doncs veurem realitzat el que per fi tinguem una escullera submarina que permeti mantenir el nivell de sorra i que ens permeti estar fora de perill dels dels temporals.

Ja ho ha anat avançant una mica, però quines són les accions o iniciatives que creu que són prioritàries per a un municipi com Calonge i Sant Antoni?

Pel tipus de municipi que històricament es forma a Calonge i Sant Antoni, nosaltres la component turística és molt important i és molt important, no com podrien ser altres municipis de la Costa Brava. Pel que fa a veïns que van i vénen perquè són turistes ocasionals. Nosaltres tenim molta segona residència.

Aquesta és una de les coses que caldria aconseguir del municipi és que molta segona residència passi a ser primera residència. I per altra banda, que tothom que ve com a segona residència es trobi absolutament a gust. Per això tots, jo crec que demanem el mateix que hi hagi neteja als carrers, que hi hagi seguretat. Que els preus continguts i que això no costi gaires diners. Aleshores la línia mestres del que nosaltres proposarem serà seguir tenint un municipi net. En aquest cas, cal ajustar el contracte d’escombraries. Tenim una sort que l’any 23 s’acaba l’actual i comença el nou. Cal signar el nou contracte amb la qual cosa ara es poden modificar les clàusules del nou contracte.

Seguir sent un municipi segur perquè ho som comparat amb els municipis del voltant i per això hem de continuar invertint a la nostra i la nostra policia i hem de seguir invertint temps i diners i col·laborar amb els cossos forces de seguretat de l’Estat perquè es mantingui aquest estatus de seguretat que tenim en aquests moments. I després atraure veïns i empreses perquè treballin el nostre municipi. I aquí la millor benvinguda, com s’està demostrant a Madrid o altres comunitats o ajuntaments on governa el Partit Popular és mantenir les taxes d’impostos, el més baixes possibles.

I què diferencia la seva candidatura d’altres partits polítics que es presentin a les eleccions d’aquest any?

El primer de tot és que nosaltres primem el municipalisme no estem per parlar de temes que no ens corresponen a nosaltres, com a Partit Popular, el municipi és el que ens dona la força per poder després aspirar a un altre tipus de govern i un altre tipus de responsabilitats. Entre nosaltres parlarem únicament de municipi i volem aplicar-hi les fórmulas que funcionin a altres costats. La baixada d’impostos normalment ningú la proposa perquè la majoria de partits la necessiten. Necessiten molts impostos per recaptar molts diners i poder fer moltes coses. Nosaltres preferim recaptar menys diners que siguin les empreses que ja tenim les coses i nosaltres de l’administració, utilitzar en el lloc del múscul financer, el múscul cerebral per poder crear solucions que al contribuent li costin tan poc com sigui possible. Això jo crec que és un factor diferenciador amb els amb amb la resta de partits.

I quins punts podria destacar del programa polític que presenta aquestes eleccions?

Nosaltres estem a hores d’ara acabant de definir l’oferta final. Però, en definitiva, per una banda seria reestructurar en el camp de la seguretat reestructurar el que és la Policia Municipal, la nostra policia local en el sentit incorporar-ne quatre, quatre agents entre agents i comandaments a l’estructura operativa.

D’altra banda, estar en tot allò que és el contracte de recollida d’escombraries. Aconseguir que les escombraries es recullin a les nits. Aconseguir refermar el porta a porta a totes les parts del municipi on sigui possible i on no sigui possible organitzar-ho, plasmar a la nova la nova contractació un sistema en què els contenidors apareixen a les vuit de la nit i a les sis del matí se l’emporten.

D’altra banda, hi ha rebaixar l’impost de vehicle de tracció perquè tots els veïns pràcticament en tenen un. Disminuir tant com sigui possible l’IBI en una cota propera a l’2,5 % i evidentment, continuar treballant a l’administració perquè siguem més propers i perquè hi hagi una major eficiència a tots els nivells dins el nostre municipi.

Finalment, m’agradaria preguntar, si és el cas que no assoleixen la majoria absoluta en aquestes eleccions, estarien disposats a pactar amb algun altre partit polític?

Nosaltres, en política de pactes crec que ho hem demostrat. És a dir, quan algú visita el municipi, ja siguin companys de partit o de companys amb els quals estem governant, sempre se sorprenen que aquí a Calonge i Sant Antoni estigui governant el Partit Popular, amb el Partit Socialista de Catalunya i governant amb Junts per Calonge. Amb lo qual la línia vermella, evidentment, els antisistema. Nosaltres amb la CUP no volem saber absolutament res. Són gent que estan lluitant per acabar amb tot allò que nosaltres tenim i amb tot el que jo crec per tal. Absolutament res i després amb la resta de partits. Hem arribat a acords amb el PSC i hem arribat a acords amb Junts. Si parlem del municipi, un bache no és ni de dretes ni d’esquerres. Un bache s’ha d’arreglar. És veritat que els baches solen aparèixer quan governa esquerra, però quan ja ha aparegut el que cal és una solució.

Aleshores, parlant del contracte d’escombraries, parlant de seguretat, cal arribar a acords concrets de municipi. Llavors ja hi ha el Parlament, hi ha el Parlament, el Parlament Europeu per arribar a tot tipus d’acords, però aquí els municipis són l’única línia vermella els de la CUP. I si han d’aparèixer en aquestes eleccions algun partit extremista, evidentment tampoc. Tampoc no pactaria amb ningú.

Doncs esperem que tingui molta sort i encerts en aquestes properes eleccions i li donem les gràcies per la seva visita als nostres estudis.

Gràcies a vostès per la possibilitat de brindar o posar exposar una mica el que el que hem fet, el que volem fer i sobretot, que la gent pugui conèixer. Que davant les dificultats que tenim com el Partit Popular de presentar llistes a Catalunya i especialment a la província de Girona. Doncs que hi ha una sèrie de municipis on afortunadament podrem presentar i esperem que el ciutadà esculli una opció d’eficàcia, una opció assenyada i una opció de treball municipal. Moltíssimes gràcies.

- Publicitat -