Jaume Capell, carnisser i xarcuter de Bellcaire d’Empordà, ha estat guardonat amb el diploma de Mestre Artesà Alimentari, un reconeixement que atorga el Departament d’Agricultura de la Generalitat. Es consideren mestres artesans alimentaris aquells que compleixen uns determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i disposen del carnet d’artesà alimentari. Aquest reconeixement s’atorga des de l’any 1987 i des d’aleshores s’han lliurat 947 diplomes.