El sindicat Unió de Pagesos ha donat a conèixer les últimes dades relatives a la producció de cereals, i és que han detectat un descens d’aquesta. Actualment, la producció es troba per sota de la mitjana.

La campanya ha resultat fluixa per dos motius relacionats amb la climatologia: per una banda, unes temperatures més elevades del normal durant els mesos de novembre i desembre, que és quan creixen les plantes. Aquest fet no va permetre un creixement habitual, i per tant la naixença no fou bona. Més endavant, durant els mesos de febrer i març, semblava que les pluges i temperatures tornaven a la normalitat i que això permetria un bon desenvolupament i recuperació dels sembrats, però finalment l’excés d’aigua no ha ajudat a que es produís la quantitat habitual de blat i ordi. La caiguda al Baix Empordà ha sigut del 2% per l’ordi i un 12% pel blat respecte els tres darrers anys. La collita del 2017 ha estat de 12.385 tones d’ordi i 5.817 tones de blat.

També aquest temps advers va fer que les collites comencessin dues setmanes més tard del previst.