Foto de la signatura del conveni. D'esquerra a dreta, Sergi Sanchís, Defensor del Client d'AGBAR, Joan Maria Garcia, Síndic de Calonge i Sant Antoni, Andreu Masferrer, Gerent de Concessions de Sorea i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.

L’empresa d’aigua SOREA ha activat un nou sistema a Calonge per gestionar les queixes o problemes del seu servei d’aigua. És un nou mètode que han pactat amb el Síndic del municipi i que l’Ajuntament ha qualificat de “més clar i eficaç”.

El Síndic Municipal de Greuges de Calonge i Sant Antoni, Joan Maria Garcia i Mascarós, ha signat un conveni de col·laboració amb el Gerent de Concessions de SOREA, Andreu Masferrer, i amb el Defensor del Client d’Agbar, Sergi Sanchís, per tal d’establir “un sistema més àgil de gestió a l’hora de donar una millor resposta a les queixes dels usuaris”, han assegurat.

A partir d’ara, quan els Calongisn presentin queixes sobre la gestió de l’aigua al Síndic, aquest l’enviarà al Defensor del Client d’Agbar, que haurà de justificar immediatament la recepció del missatge.

El Defensor del Client haurà de donar resposta al Síndic en un termini de 10 dies hàbils. En el cas de queixes derivades d’avaries, s’hauran de contestar en un termini màxim de 48 hores. Les queixes derivades del mal funcionament d’equips de mesura, el termini s’ampliarà als temps necessari per detectar el motiu del mal funcionament.

En el cas que el Síndic considerés necessària una ampliació de les dades rebudes, el Defensor del Client en garantirà una nova resposta dins dels mateixos terminis detallats.