Representants del Centre Tramuntana, amb l’alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer i el Tinent d’Alcalde, Albert Gómez

El Centre de Cultius Tramuntana, utilitzarà l’antic quiosc situat al Camp d’en Prats de Palafrugell i que forma part del patrimoni municipal des del 1951, com a punt de venda de les plantes i altres productes que elaboren des del centre.

Ho faran en virtut d’un acord que l’entitat ha signat amb l’Ajuntament de Palafrugell que té per objectiu millorar la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat psíquica de la comarca del Baix Empordà.

Amb aquest acord, l’Ajuntament orotga una llicència d’ocupació indefinida per a l’ús privatiu i gratuït d’aquest quiosc per tal de consolidar aquesta iniciativa de caràcter social.

Sobre el centre Tramutana

La missió del Centre Tramuntana és la integració laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual que per les seves dificultats no poden accedir al mercat de treball ordinari i vetllar per la seva qualitat de vida. Per fer-ho el centre es dedica al cultiu de plantes arbustives, aromàtiques, coníferes, enfiladisses, entapissant, vivaç, rocalla i de temporada.