Sèpia

Divendres passat, al Centre d’Interpretació del Peix, al port pesquer de l’Escala, es va constituir el Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la sèpia a les badies de Pals i Roses. La reunió va comptar amb la presència del director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela; el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad; el cap del Departament de Recursos Marins Renovables de l’Institut de Ciències del Mar, Joan B. Company, la representant de l’Associació LIFE: Low Impact Fisheries of Europe , Marta Cavallé, així com representants de la resta de confraries implicades.

El Govern de Catalunya va aprovar recentment el Decret sobre el model de governança de la pesca professional, i aquest és el primer comitè d’aquestes característiques que es constitueix sota la seva empara. Aquest comitè intenta potenciar, regular i revalorar la pesca de la Sèpia, respectant també el medi, i evitar que es perdi l’espècie. És una iniciativa dels pescadors de les Confraries de l’Escala, l’Estartit i Roses per tal de regular i preservar la sèpia dins les aigües marítimes.

El pla de gestió serà d’aplicació tant a la pesca marítima professional com a la recreativa mitjançant mesures tècniques com la delimitació de l’àmbit marítim d’aplicació, regulació de les característiques tècniques de les embarcacions del Pla, limitació de l’esforç pesquer d’acord amb criteris científics, ecosistèmics, i socioeconòmics o l’establiment de períodes o zones de veda per tal de protegir els individus en la seva etapa juvenil o els reproductors.

Aquesta experiència ha de servir de referent per a l’aplicació a nous plans de gestió destinats a altres espècies o modalitats de pesca amb l’objectiu d’assolir una pesca sostenible a través de la cooperació entre els sectors implicats.

L’àrea d’actuació del comitè és des del Cap de Begur fins a l’Illa de Maça d’Oros, incloent-hi les badies de Pals i Roses. Els pescadors de Palamós no estaran dins d’aquest comitè, però n’estaran informats permanentment.