Escola La Vila de Palamós
Escola La Vila de Palamós | Imatge del Facebook de l'AMPA

Les famílies de l’escola La Vila de Palamós reclamen la jornada contínua al centre. La protesta es centrarà en no portar els alumnes a les classes de tarda d’aquest dimecres, dijous i divendres.

El centre públic de Palamós veurà com els seus alumnes deixen d’assistir a classe a petició de la Plataforma Contínua. Una plataforma que s’ha creat amb l’únic motiu d’impulsar una campanya per reclamar al Departament d’Ensenyament un horari continu.

Fa una dècada que el centre demana aquest tipus d’horari, però el departament no inclou l’escola pública de Palamós al programa pilot. Un programa que s’acabarà al 2019 i que, segons la plataforma, a partir d’aquell moment “s’obrirà un nou escenari”.

L’objectiu que tenen els integrants de la Plataforma Contínua és ajudar a l’escola La Vila de Palamós. Volen donar suport a la campanya per implementar l’horari continu, com també fer pressió al departament.