Gustau Vivar

Descarregar

El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya ha localitzat les restes d’un vaixell romà del segle I d.C. enfonsat a la zona de les Illes Formigues. El vaixell, que es troba a més de 40 metres de fondària, transportava un carregament de garum –una salsa de peix molt apreciada durant l’antiguitat clàssica– procedent de la Bètica (l’actual Andalusia).