La remodelació del passeig de Cipsela de Llafranc s’ha iniciat avui amb la realització dels primeres treballs preparatius d’una obra que haurà d’estar finalitzada abans de l’inici de la temporada turística de l’any vinent. El cost d’aquesta actuació serà d’1.390.000 euros, finançat íntegrament per l’Ajuntament de Palafrugell, sense contribucions especials; es destinen 450.000 euros del pressupost municipal d’aquest 2016, anant la resta a càrrec del pressupost de l’any vinent.

El projecte destaca per conservar al màxim l’essència del nucli costaner, mantenint l’estètica i la tipologia de materials i vegetació del passeig actual, alterant al mínim l’atmosfera que té actualment. D’altra banda, es milloren els aspectes de mobilitat i s’engrandeix l’espai destinat als vianants.

La redacció del projecte ha anat a càrrec de BCR Arquitectes  i s’actua en la renovació del passeig, tant a la superfície com al subsòl, a nivell de clavegueram, instal·lació d’enllumenat públic, subministrament d’aigua i resta de serveis. La remodelació es farà al llarg de  tot aquest passeig marítim, des de la seva confluència amb el carrer de Francesc de Blanes fins a l’accés del port nàutic. La zona de la plaça del Promontori queda afectada només a l’espai comprés entre la línia d’edificacions del costat de mar i la platja. La circulació des de l’entrada del passeig fins a la plaça Promontori serà de sentit únic amb una amplada inferior a l’actual. De la plaça fins el port es mantindrà el doble sentit per facilitar-ne el seu accés. La calçada a la zona de la riera i de la plaça del Promontori estaran a un sol nivell. Pel que fa a la vegetació del passeig, es manté l’arbrat existent, característic de l’indret, i es reordenarà les zones enjardinades.