La Confraria de Pescadors de Palamós, conjuntament amb l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, ha iniciat un estudi per crear un nou envàs per posar-hi els productes pesquers. El projecte rep el nom de Palamós Peix i pretén ser una mesura que en garanteixi millor la seva conservació i permeti diferenciar l’origen de les espècies que arriben a la llotja. Actualment, aquesta diferenciació no existeix ni es pot apreciar quan arriba al consumidor.

La fase actual és el període de pràctiques de la caixa, que amb el temps podria substituir la tradicional cubeta. La nova proposta està fabricada amb polipropilè cel·lular, que és reciclable, es pot mullar i encabir gel, i s’apila amb més comoditat.

L’estudi també inclou una enquesta amb la qual es recull l’opinió que tenen els pescadors, peixaters i clients d’aquesta caixa. En conjunt, esperen que això serveixi per fer un disseny “adequat a les necessitats de tots els implicats”.