La neteja, l’habitatge i el model turístic centren el debat de Palafrugell

Els sis candidats a l’alcaldia de Palafrugell han visitat els estudis de Ràdio Capital per enfrontar-se cara a cara i parlar d’alguns temes rellevants per afrontar el pròxim mandat. Els candidats del Partit Socialista de Catalunya de Palafrugell, Juli Fernández; d'Esquerra Republicana, Mònica Alcalà; de Junts per Palafrugell, David Martín; de Gent del Poble, Isidre Tenas; de Palafrugell en Comú Podem, Josep Ferrés; i del Partit Popular, Angel Vila han assistit al debat

- Publicitat -

Els sis candidats a l’alcaldia de Palafrugell han visitat els estudis de Ràdio Capital per enfrontar-se cara a cara i parlar d’alguns temes rellevants per afrontar el pròxim mandat. Els candidats del Partit Socialista de Catalunya de Palafrugell, Juli Fernández; d’Esquerra Republicana, Mònica Alcalà; de Junts per Palafrugell, David Martín; de Gent del Poble, Isidre Tenas; de Palafrugell en Comú Podem, Josep Ferrés; i del Partit Popular, Àngel Vila han assistit al debat.

Els candidats han tractat diversos temes com l’habitatge, la diversitat cultural del municipi, el model de seguretat, la gestió dels residus al municipi i la neteja o el model de turisme que ha de seguir Palafrugell.

L’habitatge a Palafrugell

L’aposta dels diversos candidats és clara, fa falta habitatge social al municipi. Àngel Vila ha estat el primer candidat a destacar que l’habitatge ha de ser un aspecte clau pel consistori. El candidat a l’alcaldia del Partit Popular destaca que aquest accés a l’habitatge ha de ser digne. Tot i això, destaquen que s’han d’impulsar polítiques en contra de les ocupacions d’edificis.

Josep Ferrés ha començat la seva intervenció abordant la gestió de l’habitatge des de dos vessants. La primera és la desqualificació de sòls urbanitzables a la costa de Palafrugell per evitar el creixement descontrolat. El segon punt aborda la falta d’habitatge al consistori que el candidat creu que s’hauria de compensar creant una política d’habitatge social. Una de les accions que en destaca és l’adquisició dels habitatges, sobretot dels de la SAREB.

El candidat del Partit Socialista, Juli Fernández, responent a Josep Ferrés, creu que s’ha de fer una anàlisi de la desclassificació de sòls urbanitzables per evitar posar en risc el sector de finances del consistori. La intenció és analitzar els casos un a un per veure si es pot fer una desclassificació de sòls a la zona de la costa. A més, aposta per una rehabilitació dels habitatges abandonats de Palafrugell i impulsar una política més activa en relació amb l’habitatge públic i social.

David Martín creu que s’ha de fomentar l’habitatge per la gent jove, la gent gran i les persones que es troben en situacions de risc d’exclusió i que puguin desenvolupar projectes de vida a Palafrugell. Afirma, però que des del consistori s’haurien de proporcionar les eines necessàries perquè les persones al municipi puguin desenvolupar la seva vida.

La candidata d’Esquerra Republicana, Mònica Alcalà, afirma que gràcies a les relacions entre les diverses administracions serà possible situar un topall a l’augment desmesurat de preus de lloguer al municipi. La intenció d’aquest projecte és proporcionar l’accés a l’habitatge de lloguer amb condicions dignes. Mònica Alcalà també aposta per promoure el lloguer anual enfront del lloguer turístic d’habitatges. A més, Esquerra Republicana fa una aposta clara per crear un pla per treballar amb els pisos de la SAREB. 

Isidre Tenas destacat que s’ha de treballar per l’accés digne a un habitatge per tota la població de Palafrugell. Cal tenir en compte, però, la complexitat de la zona turística on es troba el municipi. Coincideix amb Mònica Alcalà i Josep Ferrés a l’hora treballar amb els pisos de la SAREB. Entre altres iniciatives per accedir a l’habitatge, Isidre Tenas, en destaca el foment del lloguer social i el cooperativisme.

Juli Fernández, però, creu que s’hauria de limitar el creixement d’habitatges d’ús turístic a la zona. Referent a la intervenció de Mònica Alcalà, el candidat descarta la limitació dels preus per part de l’ajuntament, ja que no té prou eines per fer-ho. Destaca que cal veure quina és la càrrega turística que pot absorbir el municipi, perquè el model que s’està seguint fins ara és insostenible.

Josep Ferrés remarca que el consistori va aprovar fa un any una moratòria per no donar més llicències per tramitar nous planejaments urbanístics. Aquesta normativa, però, afirma el candidat s’ha d’adaptar a unes directrius que marca la Generalitat abans que s’acabin els dos anys. Segons el candidat l’ajuntament del municipi no ho va fer. Juli Fernández, però, discrepa parcialment davant les afirmacions fetes per Josep Ferrés.

Mònica Alcalà recorda que la feina dels tècnics de l’ajuntament està ben feta i dins les bases legals. Josep Ferrés creu, però, que el polític hauria de marcar les directrius als tècnics.

La diversitat de Palafrugell

Palafrugell és un municipi amb diverses cultures convivint. Per això, alguns candidats demanen un espai per donar coneixement i com a punt de trobada entre aquestes cultures. Juli Fernández aposta per crear una taula de diversitat per trobar-se amb les comunitats i veure quines són les necessitats de cada una, però sobretot és treballar des de la igualtat. A més, té la voluntat de fer-los partícips en el dia a dia del consistori i d’un municipi com és Palafrugell.

Mònica Alcalà reconeix que s’ha de fomentar la relació entre les diverses cultures i els individus que la conformen. Fan falta iniciatives conjuntes entre les comunitats. La candidata d’ERC vol crear una població més activa a través de diverses iniciatives per fomentar el coneixement i el contacte entre les diverses cultures que conformen Palafrugell.

El candidat de Som Gent del Poble, Isidre Tenas, vol promoure la integració de les persones amb diverses iniciatives. Vol fomentar la interacció entre els diversos col·lectius per fomentar la diversitat cultural. L’objectiu principal del candidat és que les persones se sentin de Palafrugell.

Josep Ferrés destaca que es parla d’integració i participació entre les diverses cultures. Però també s’ha de facilitar la participació i fomentar l’activitat de les associacions de veïns. Actualment, no hi ha persones que apostin per aquestes associacions de veïns. També creu que s’ha de treballar la integració social i cultural des de la infància amb activitats relacionades amb l’esport, la música o la dansa, entre d’altres.

Mònica Alcalà, afegeix a la intervenció de Josep Ferrés, que s’ha de col·laborar amb la Diputació i la Generalitat per promoure les oportunitats dels infants i els joves de Palafrugell, un repte important per l’ajuntament. Remarca que cal obrir la porta a què tothom tingui accés i igualtat d’oportunitats per cohesionar la infància i l’adolescència.

David Martín també destaca que cal prioritzar la convivència i la cohesió de les diferents cultures que conformen Palafrugell des de la igualtat d’oportunitats. Afegeix, a més, que fan falta esdeveniments i actes on puguin prendre part les diverses comunitats en igualtat d’oportunitats.

Àngel Vila també aborda la problemàtica dels locals abandonats al poble de diverses associacions. Destaca la importància de donar veu als diversos barris a través de les associacions de veïns. A part de les associacions de veïns hi ha altres col·lectius que se senten poc representats.

Promoure la seguretat

Un dels temes que ha adquirit rellevància durant els últims anys, ha estat la gestió de la seguretat a Palafrugell. Josep Ferrés, destaca que abans d’ampliar el nombre d’agents i fomentar la confrontació amb diversos col·lectius, s’ha de buscar la pedagogia, sobretot per nens i joves desatesos.

Àngel Vila, en el seu cas, exposa que tot i que s’ha de treballar la seguretat a Palafrugell amb l’entrada de nous agents al cos, s’ha de tenir en compte que el municipi compta amb més nuclis de població com Llofriu, Calella o Llafranc.

Juli Fernández exposa que Palafrugell no és una ciutat insegura, tot i això, hi ha aquesta percepció entre a població. Coincideix amb Àngel Vila en ampliar el nombre de policies, tot i que especifica que s’hauria de fer seguin la ràtio proporcional al nombre de població. Proposa també la creació de la policia de barri i una policia per donar suport a les platges durant l’estiu.

Una proposta feta per Àngel Vila que va esdevenir polèmica va ser la intenció de fer una pista de tir perquè els agents puguin practicar. La resta de formacions polítiques es van mostrar totalment en contra d’aquesta proposta del candidat del Partit Popular.

David Martín es mostra d’acord amb Juli Fernández, Palafrugell no és insegur. Afegeix que hi ha diverses accions incíviques que s’han de corregir a través de la pedagogia, la formació o, finalment, a través de sancions. David Martín remarca que el que fa falta a Palafrugell són agents que siguin al carrer per atendre de manera pròxima els problemes o ajudar a les persones que demanen els seus serveis.

Mònica Alcalà afirma que aquest incivisme no té edat, tot i que al llarg del debat s’ha anat apel·lant a les generacions més joves. Afegeix que al llarg del mandat s’han anat fent canvis i actualitzacions tecnològiques de la policia. Destaca que cal augmentar el nombre d’educadors de carrers, a part del nombre d’agents cívics.

Isidre Tenas afirma que volen activar un servei conjunt de policia de proximitat i agents cívics, ampliar la dotació de càmeres de la via pública.

Els residus, una problemàtica persistent

Un dels altres temes que ha d’afrontar el govern després de les eleccions municipals és la gestió dels residus i la neteja de Palafrugell. Juli Fernández reconeix que s’ha de buscar consens entre els diferents equips del ple per millorar el servei i crear un nou contracte. També aposta per un canvi del sistema de recollida de residus i del tractament. Recorda que no és un problema únic a Palafrugell, sinó que hi ha altres municipis que també estan afectant per aquest problema.

Àngel Vila afirma que el tema dels residus és complex. El candidat del Partit Popular recorda que s’han d’impulsar polítiques per fomentar el civisme davant la gestió dels residus. Destaca que la neteja viària s’ha de fer de manera correcta i que els equipaments han d’estar en bones condicions.

David Martín fa una proposta a l’hora de netejar i retirar la brutícia dels carrers del municipi. Destaca que hi ha d’haver una persona el carrer per observar com s’està portant a terme la neteja de carrers i la recollida de residus. El candidat exposa que hi ha diverses màquines i tècniques que millorarien el servei i la neteja a Palafrugell. A més, destaca que aquest tipus de servei també es pot implementar a l’hora de recollir els residus.

La candidata d’ERC destaca que cal arribar a assolir les taxes de reciclatge, i que és un repte pel consistori. Mònica Alcalà destaca que s’ha d’anar implementant el porta a porta arreu de Palafrugell i de manera progressiva. A més, cal més maquinària per netejar el carrer i augmentar el nombre de personal dedicat a la neteja.

Isidre Tenas reconeix que per aconseguir un bon contracte d’escombraries hi han d’estar tots els partits d’acord. A més, apel·la a l’incivisme, perquè la societat de Palafrugell hauria de col·laborar al fet que el municipi fos més net.

Josep Ferrés aposta per la sostenibilitat fent referència a la implementació d’un sistema porta a porta per millorar la recollida de residus a Palafrugell. El candidat explica que s’hauria d’estudiar la implementació d’aquest sistema, però que a municipis de la comarca ha millorat amb escreix els percentatges de reciclatge. Per tant, aquest hauria de ser el camí que hauria de seguir un municipi com Palafrugell. També destaca la mala situació de la deixalleria a Palafrugell.

El model econòmic i turístic

Finalment, el debat va abordar el tema del model econòmic i turístic que es vol aplicar en un municipi com és Palafrugell. El candidat de Junts a l’alcaldia, David Martín, destaca que el turisme és el sector que genera gran part de l’ocupació durant la temporada estival. Tot i això, creu que s’hauria de diversificar l’economia i aposta pel polígon industrial. Afegeix, a més, que cal fer una aposta per promoure el turisme al municipi durant tot l’any per allargar aquestes feines que es redueixen als mesos de juny, juliol i agost.

Isidre Tenas aposta per diverses formes de millorar el model turístic al municipi. Una d’elles és la creació d’un servei d’assessorament pels empresaris al municipi. A més, creu que s’ha de fer una clara aposta pel turisme esportiu a Palafrugell per fomentar la desestacionalització.

Juli Fernández creu que per millorar les condicions dels treballadors estivals, sobretot els que es traslladen a punts del municipi com Llafranc, Calella o Tamariu, s’hauria de crear un servei d’autobús regular i que permeti als treballadors no haver d’agafar el cotxe. A més, aposta per la cultura a l’hora de desestacionalitzar.

Mònica Alcalà afirma que a Palafrugell s’han desenvolupat diverses campanyes gastronòmiques que suposen un pol d’atracció durant els mesos d’hivern. Afegeix, a més, que cal definir quina tipologia de comerç es vol tirar endavant en un municipi com és Palafrugell. També fa una aposta per les iniciatives que impulsen des del mercat. Destaca, a més, que falta dinamitzar empreses i projectes més artístics i artesanals, per això, volen impulsar iniciatives per relacionar aquest sector amb el comerç.

Àngel Vila reconeix que s’ha de dinamitzar la zona industrial amb diverses empreses i iniciatives. També s’ha d’aprofitar el turisme que arriba al llarg de l’any als diversos nuclis de població que conformen Palafrugell.

Josep Ferrés destaca que a l’hora de parlar del turisme i del model econòmic, aborda el tema de la sostenibilitat i les persones. Recorda que molts empresaris tenen en males condicions els seus treballadors, amb horaris llargs i un sou just. Per això recorda que Palafrugell ha d’estar pendent dels treballadors i no tant dels empresaris. Juli Fernández puntualitza la intervenció de Josep Ferrés, on destaca que els empresaris també han treballat durant aquests últims anys i se’ls hi ha de tenir en compte.

El model cultural

El candidat de Junts per Palafrugell reconeix que el model cultural aporta diversos aspectes que beneficien a una població com és la de Palafrugell. David Martín destaca que cal una col·laboració públicoprivada per impulsar l’art i la cultura al municipi. Destaca que el consistori ha de saber comunicar millor, tant en el tema cultural com en d’altres. La cultura acaba sent un nexe d’unió entre els ciutadans. Des de Junts proposen incrementar la inversió en cultura.

Juli Fernández explica que el municipi té totes les eines per poder desenvolupar-se com a punt neuràlgic de la cultura. Cal coordinar els diversos punts culturals del municipi i apostar pels artistes locals. A més, vol descentralitzar la cultura i omplir els locals buits en edificis com l’Escorxador o el Mercantil.

Mònica Alcalà reconeix que totes les arts han d’estar vinculades i buscar una nova ubicació per l’escola d’art local. Per això, volen apostar per l’Escorxador. A través del programa Palafrugell Art i Talent vol ajudar a dinamitzar espais i promoure la cultura. A més, incrementar l’oferta del Teatre Municipal. Cal crear un consell de cultura al municipi per ordenar les diverses entitats culturals que existeixen al municipi. Finalment, remarca la importància de dotar de més pressupost i personal aquesta àrea.

Isidre Tenas destaca que un fet diferencial de Palafrugell és la promoció que es fa de la cultura, tot i que s’ha d’augmentar. Coincideix amb els altres candidats quan es parla de reviure espais com l’Escorxador o el Mercantil. També vol fer una aposta pels artistes locals. Àngel Vila coincideix amb la resta de candidats quan es parla de la importància de la cultura a Palafrugell.

Josep Ferrés destaca que Palafrugell és un poble que no promou la cultura. Creu en la importància de promoure les feines d’artesania i de mantenir les obres i espais que actualment tenim. Proposa convertir el Mercantil en una oficina de turisme. A més, hi ha una sèrie d’equipaments que creu que s’han de mantenir o reformar.

L’Avinguda Espanya i les infraestructures

Isidre Tenas afirma que ja s’ha començat amb la segona fase de les obres a l’Avinguda Espanya, però que encara s’han d’acabar aquesta i una altra fase. A més, recorda la importància de mantenir i modificar algunes infraestructures al municipi. Respecte a la Carretera Vella en el pròxim mandat cal arribar a un consens amb tots els implicats.

David Martín destaca que des del seu partit haguessin fet les obres de l’Avinguda Espanya d’una altra manera. Destaca en termes d’infraestructures que cal rehabilitar alguns espais esportius de Palafrugell. El candidat apunta que a la Carretera Vella volen retornar a com estava abans, però es faran diverses millores per evitar l’accidentalitat que hi havia.

Juli Fernández remarca que des del PSC no haguéssin fet aquesta reforma de l’Avinguda Espanya, hi ha altres temes que eren prioritaris. Tot i això, estan disposats a acabar-la. Pel que fa a infraestructures remarca la importància de millorar els camins de ronda. Afegeix un pla de xoc de manteniment de les instal·lacions esportives, un pla de manteniment de camins i un altre pel manteniment dels carrers. Respecte a la Carretera Vella vol tornar a com estava abans però mantenint la seguretat a través d’altres mesures.

Àngel Vila coincideix amb Juli Fernández en la necessitat d’acabar l’Avinguda Espanya. Afegeix que hi ha molts carrers on s’hi han de fer diverses actuacions. Demana la recuperació de la circulació a la Carretera Vella i també millorar la seguretat a la zona.

Josep Ferrés creu també que s’han de mantenir les infraestructures esportives que ja hi ha. Reconeix que s’ha de prioritzar el manteniment dels camins de ronda. Cal tenir en compte que el que es té al municipi ha de poder funcionar. Respecte a la Carretera Vella, s’ha de mantenir la pacificació de la carretera, i cal conscienciar als usuaris de les carpes per evitar que embrutin la zona.

Mònica Alcalà explica que s’han d’acabar les obres a l’Avinguda Espanya. Respecte als equipaments opina que s’ha de fer la pista coberta del Mas Mascort per tema d’espai esportiu al municipi. També s’ha de parlar de diverses remodelacions d’edificis ara per ara tancats. Apunta, a més, que cal fer el manteniment de diversos carrers al municipi. Finalment, respecte a la Carretera Vella, cal arribar a un acord als veïns, tenint en compte la seguretat en aquesta zona.

- Publicitat -