Presa del Pasteral

L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme entre dilluns idimarts diverses maniobres per incrementar de manera controlada el cabal del riu Ter aigua avall de la presa de Susqueda. Per fer-ho, ha provocat crescudes del riu per afavorir el perfil de la llera i de diversos hàbitats de peixos. Durant aquest dilluns s’han alliberat 80 m3/s, un cabal vuit vegades superior a l’habitual. Com que l’increment de cabal s’anirà desplaçant aigua avall pel riu, s’espera que aquest mantingui valors elevats en els pròxims dies. L’embassament de Susqueda està al 95% de la seva capacitat. Arran de l’elevat volum de reserves i de la tendència encara creixent en el sistema Ter, la situació afavoreix dur a terme aquestes maniobres previstes en l’actual planificació hidrològica catalana i que es planifiquen sempre que els volums d’aigua emmagatzemats siguin els òptims.