Foto: Ajuntament de Palamós.

L’Ajuntament de Palamós amortitzarà gairebé dos milions d’euros després de la modificació de crèdit aprovada en el ple del mes de novembre. La modificació del crèdit no incorpora cap nova operació d’endeutament sinó que redueix el deute.

La quantitat que s’amortitza correspon a tres préstecs bancaris que daten del 2010 i del 2009. La Llei d’estabilitat pressupostària habilita als ajuntaments per aplicar el superàvit en l’exercici anterior i així reduir, així l’endeutament. L’alcalde Lluís Puig assegura a Ràdio Capital que l’any que ve podran tenir més diners per invertir.

Aquesta operació financera farà que el deute de l’Ajuntament de Palamós sigui del 30%, molt per sota de l’any passat quan era del 46%, o la de finals de 2014 que era del 58%.