L’Ajuntament de Begur endegarà un pla de delimitació de franges de seguretat contra incendis

privat:-el-castell-de-begur-reobre-les-seves-portes-aquest-mes-de-juliol

Aquestes franges que voregen nuclis residencials i cases aïllades serviran, en cas d’incendi, tant perquè el foc no s’acosti als habitatges i també per facilitar l’accés als equips d’extinció. Consulta tota la informació sobre el Servei de Prevenció d’Incendis del Consell Comarcal del Baix Empordà. 

La Regidoria de Medi Ambient començarà a executar a partir del mes de setembre un dels projectes més estratègics del mandat en termes de preservació i potenciació de l’entorn natural del municipi. Es tracta de la delimitació de franges perimetrals que serviran com a mesura de seguretat contra incendis en zones habitades.

privat:-l’ajuntament-endegara-el-mes-de-setembre-un-ambicios-pla-de-delimitacio-de-franges-de-seguretat-contra-incendisEl Pressupost Municipal de 2020 aprovat pel Ple de l’Ajuntament preveu una partida de 300.000€ per a l’habilitació de franges perimetrals contra incendis a les urbanitzacions; en la que és la inversió més destacada per a l’actual curs.

El projecte contempla diverses actuacions sobre la vegetació que cal executar a les franges perimetrals de protecció de Begur, així com a les parcel·les i zones verdes interiors, per a millorar la seguretat dels veïns i veïnes, el patrimoni i les infraestructures; disminuir el risc de propagació d’un incendi cap a l’interior del nucli urbà o de les urbanitzacions; facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la zona edificada; i facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució de la franja i el seu posterior manteniment.

Aquestes franges que voregen nuclis residencials i cases aïllades serviran, en cas d’incendi, tant perquè el foc no s’acosti als habitatges i també per facilitar l’accés als equips d’extinció. És per això que en el marc d’aquest pla s’actuarà sobre aquestes franges limitant la vegetació i reduint la densitat d’arbrat i l’estassada del sotabosc. En aquest sentit, la llei determina tant l’extensió de la franja com el manteniment que han d’assumir els veïns i veïnes del perímetre.