L’Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha incorporat part del fons documental de l’arquitecte Joan Baca, que va exercir les funcions d’arquitecte municipal durant prop de 50 anys, entre els anys 30 i finals dels 70 del segle passat.

Va ser el responsable dels principals documents de planejament de l’època, que els elaborava externament per encàrrec de l’Ajuntament.

Tot i que molts expedients municipals ja incorporen còpies d’alguns d’aquests plànols, “el seu valor rau en el fet que es tracta dels originals vegetals i contravegetals”, tal com ha explicat l’Ajuntament en un comunicat.

El Ple municipal va aprovar-ne la cessió el mes de febrer i el fons ja pot ser consultat a l’arxiu, després que hagi estat inventariat i classificat per l’arxiver municipal.

El material data dels anys 50 fins al 1976.

Anna Maria Mercader, regidora de Cultura i de l’Arxiu Municipal, destaca que és un material “molt interessant per conèixer l’evolució urbana tant de Torroella de Montgrí com de l’Estarit”.