Maria Lourdes Fuentes: “Continuarem apostant per fer que Santa Cristina sigui més sostenible i on els ciutadans puguin viure”

- Publicitat -

 Avui ens visita Maria Lourdes Fuentes, alcaldable de Santa Cristina d’Aro pel partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions municipals d’enguany. Bon dia, senyora Fuentes.

Hola, bon dia, bon dia.

Primer de tot m’agradaria preguntar-li si es podria definir en tres adjectius.

Bé, doncs sóc una persona constant, treballadora i propera.

Llavors podria destacar tres aspectes que cregui que hagi assolit el govern del municipi durant aquests quatre anys de mandat.

Bé, aquests quatre anys de mandat teníem unes expectatives molt grans, però degut també al que tothom ja sap que ha sigut una legislatura complicada. Però bé, jo crec que hem assolit, sobretot amb el tema de la transparència que hem tingut un premi de transparència. Llavors, amb el tema de la via, dos premis hem tingut de transparència. Aquest any també l’hem assolit i llavors hem tingut també a la via pública amb les Viles Florides, que era una cosa que nosaltres portavem al nostre programa. Hem pogut fer-ho i començar. I per fi el ple del mes passat vam assolir la aprovació provisional del POUM, que això ja portàvem 5 anys treballant molt important pel municipi.

Llavors podria destacar també tres aspectes que cregui que no s’hagin assolit o que no s’hagin acabat d’assolir del tot durant aquests quatre anys de mandat en el govern municipal.

Si bé bàsicament nosaltres teníem la perspectiva de que ja podríem tenir acabada la biblioteca, que és un tema que que de seguida que vam agafar la legislatura ens hi vam posar perquè ja havíem treballat a la legislatura passada, el tema del projecte. Però bé, degut a les diferents qüestions que ja he citat abans, no hem pogut acabar-la. I bé, estem ara estem en fase d’anar molt ràpid per mirar si s’acaba, si. I altres coses que no. Bueno hem anat fent. La veritat és que hem treballat molt.

Llavors, quines són les accions o iniciatives que creu que són prioritàries per un municipi, com és Santa Cristina d’Aro?

Bé, jo crec que en aquest moment el més important és el tema del POUM. Perquè nosaltres tenim un problema molt gran amb les urbanitzacions que són, tenim onze urbanitzacions que i no estan recepcionades, clar, llavors és un tema que nosaltres hem treballat molt en el POUM perquè es consideressin urbanitzacions històriques i que es poguessin arribar a un moment de la seva recepció.

Hi han algunes que estan molt, molt, molt a prop, ja de recepcionat. Que un cop hi hagi l’aprovació definitiva ja els podrem recepcionar i després hi haurà un pla de treball. Jo crec que aquest per Santa Cristina és molt important. 

Llavors què diferencia la seva candidatura de la resta de candidats que es presenten a les eleccions municipals d’enguany?

Bé, jo crec que nosaltres Esquerra Republicana té una línia, una línia que en cas que tota la ciutadania em tornés a donar confiança, doncs seguiríem amb aquesta línia de portar el municipi a ser un municipi sostenible, un municipi tranquil, un municipi que s’hi pugui viure. Perquè molta gent dels voltants ha vingut a viure a Santa Cristina per això, perquè és un municipi que encara s’hi pot viure tranquil.

Llavors, ja endinsant-nos una mica més en el programa polític per a les eleccions, no sé si ja el tenen acabat de definir del tot, però podria destacar alguns aspectes del programa electoral?

Bé, el nostre programa és un programa que treballa molt en el tema de, sobretot d’estar al costat de la gent, perquè això ja sempre hem estat. He sigut una persona que, com he dit, és una persona propera, una persona que sempre ha atès a tota la ciutadania que m’ho ha demanat. I durant, justament durant la pandèmia es va fer un esforç molt gran per ajudar a tothom i això és el que volem continuar.

I llavors, sobretot també el tema de l’habitatge. Habitatge, lloguer, lloguer, lloguer assequible per a la gent gran i pels joves que això ja s’havia començat a treballar, però va quedar parat una mica amb la pandèmia. I nosaltres, des de l’Ajuntament, estem treballant per tenir sostre nostre de l’Ajuntament per poder ofertar i poder que es facin cooperatives. 

I llavors també el tema de la sostenibilitat, molt important. I pel tema. Bé, el que he dit del POUM i també crec que que la ciutadania participi en les coses de l’Ajuntament, que sàpiga realment com va l’Ajuntament. Que la gent sàpiga el que és l’Ajuntament i que se senti seu, sobretot això.

Llavors, finalment, si és que no aconsegueixen formar una majoria absoluta a les eleccions, estarien disposats a pactar amb altres partits polítics.

Si bé jo crec que sí que hem de parlar amb tothom. A veure, hi ha partits polítics, línies que segur que ja no podrem perquè són línies ja molt de dretes i que és més complicat. I llavors també hi ha algun partit, doncs que també hem tingut, bé, hi ha hagut una mica de problemes amb el partit, gent que s’ha escindit del partit. Però bé, en principi jo crec que s’ha de parlar amb tothom.

Doncs esperem que tinguin molta sort i encerts en aquestes eleccions d’enguany i també els hi volem donar les gràcies per visitar els estudis de Ràdio Capital.

Molt bé, gràcies a vosaltres i bé, espero tornar-nos a veure aviat. Gràcies.

- Publicitat -