Marta Arcas: “Treballarem pel benestar de la ciutadania, el municipi i l’entorn de Santa Cristina d’Aro”

- Publicitat -

Avui ens visita Marta Arcas, alcaldable de Santa Cristina d’Aro per Guanyem Santa Cristina des del carrer per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions municipals d’enguany. Bon dia, senyora Arcas. 

Bon dia.

Primer de tot m’agradaria que es definís amb tres adjectius.

Sóc una persona alegre, empàtica, treballadora, valenta, compromesa. 

Llavors no sé si podria destacar tres aspectes que hagi assolit el govern del municipi durant aquests quatre anys de mandat.

Tres aspectes, bé més que assolit el govern en aquests quatre anys de mandat. Jo m’aniria una mica més enrere i comentar que destacaria els aspectes que nosaltres van treballar quan estaven al governant fa dues legislatures. Llavors jo destacaria alguns punts com que s’ha avançat en el treball de la nova biblioteca. Va ser una de les propostes que nosaltres, quan estavem al govern, van vam promocionar i es va fer un procés participatiu on la ciutadania va votar a l’edifici de biblioteca, què volien. Llavors nosaltres amb això apostem vam apostar molt en el seu dia i tornem a apostar molt en aquest moment, perquè la biblioteca nova no serà simplement un espai com sol dir, no és una biblioteca. Sinó que les noves biblioteques ja són més un espai més social. I aquesta nova biblioteca tindrà una sala polivalent on es podran nodrir diferents generacions. Que és el que nosaltres volíem aconseguir amb la nova biblioteca.

Un altre aspecte que destacaria d’un punt favorable seria també els passos alçats que s’han fet en el carrer Teulera, que eren super necessaris per per una millor seguretat de la ciutadania. Però clar, també. Per contra, no? hem de dir que que també es necessita al carrer Pere Gironès, fer una altra, fer una altre pas alçat. I nosaltres en alguns plens ja ja ho havíem, ja ho havíem demanat.

I un tercer punt, doncs podríem parlar també de la tramitació del POUM. Un dels punts que nosaltres considerem favorable que ha tingut el nou POUM ha estat que les urbanitzacions no recepcionades es consideressin com urbanitzacions històriques i això per nosaltres ha sigut un punt molt, molt enriquidor.

Llavors no sé si podria destacar tres aspectes que potser no hagi acabat d’assolir el govern del municipi durant aquests quatre anys de mandat.

Jo destacaria un molt important que seria que no han tingut un escolta, una escolta amb l’oposició, sobretot en el moment que van passar amb la pandèmia. Nosaltres, com a oposició, vam portar sobre la taula com unes 40 propostes per poder treballar tots plegats per a un moment que ens havíem d’ajuntar al govern i l’oposició. I llavors vam portar tots aquests projectes. I és que ni ens vam reunir amb nosaltres per poder escoltar-los. Nosaltres hem fet una oposició creiem que hem fet una posició frontissa. Vol dir que que cap en el moment de fer de fer pinya no s’ha fet des del govern.

Per una altra part, suposo que lligat a aquesta manera de fer tan la seva i ho dic entre cometes del govern, doncs no s’ha escoltat a la ciutadania. És molt important escoltar la ciutadania i crec que des d’aquest govern no s’ha arribat escoltar a la ciutadania perquè han fet torno a dir entre cometes, la seva. S’ha retallat la veu. La veu i llavors s’han fet imposicions.

Per exemple, una imposició que s’ha fet que la ciutadania li ha fet molt de mal és el porta a porta. El porta a porta nosaltres estem a favor de fer-ho, però com s’ha fet? No estàvem a favor. Quan fan una imposició tu et retreus una mica. Llavors crec que ha hagut una manca de comunicació i d’educació per fer la recollida selectiva.

Per un altre tema, un altra cosa molt important que volia també destacar és que en aquesta retallada de veu que he comentat hi han hagut persones que venien de l’urbanització Rosamar que fan 25 minuts de trajecte, s’estan tot una hora escoltant un ple i després només els deixen fer una pregunta. Llavors això és un gran problema, no? per a nosaltres i en contra del govern. Clar aquí hi ha una cosa molt important, no? Que hauríem de recordar que es va signar un reglament de participació amb l’anterior mandat i que va en sentit contrari. Totalment, és el nostre punt de vista.

I per últim, podria dir moltes més coses, però com que només m’has dit que sigui tres. I per últim, em sembla un error no posar mesures per evitar la massificació dels visitants que hi van a Cala Canyet. La urbanització Rosamar només té una entrada i una sortida. Hi havia una barrera i en aquest sentit la barrera s’ha tret. I no s’ha buscat cap solució per posar-hi. I llavors en aquest sentit, tots els veïns de Rosamar pateixen tota una entrada i sortida de persones de bé d’autocaravanes que s’escampen allà i que estan tot el dia i deixen tota la brossa. I a més a més, que no hi ha una seguretat per als ciutadans.

I si em permets, a dir una altra cosa important per nosaltres el problema de l’habitatge. No s’ha tingut, no es té en compte a Santa Cristina el tema de l’habitatge, tant per joves com per persones grans. Pensem que a Santa Cristina no només ha de desenvolupar un sector que és el sector Ridaura, sinó que l’Ajuntament té moltes parcel·les que es podrien cedir a cooperatives per poder fer habitatges per a joves i per a gent gran.

I a més a més, hi han més de 200 pisos que estan buits que segurament els propietaris no els lloguen perquè falta una rehabilitació i podria ser una bona solució, podeu concedir unes línies de subvencions per poder rehabilitat aquests pisos i aconseguir un lloguer en contra, fer un lloguer social perquè puguin accedir tants joves com persones grans.

Llavors, a part d’aquestes problemàtiques que comentàvem, quines són les prioritats o iniciatives que necessita un municipi com Santa Cristina?

Clar les prioritats i iniciatives que necessita des del nostre punt de vista, nosaltres ho hem basat en com en tres eixos. Perque aquests tres eixos nosaltres li hem donat molts de valors, perquè són els tres colors que portem nosaltres en el nostre logo de la candidatura de llavors nosaltres hem destacat el color lila que és la ciutadania. Val i per nosaltres és molt important consolidar la jornada intensiva de l’escola i amb això poder aconseguir l’ampliació del centre. A la nostra escola està està projectada per una sola línia, però hi han un gran número d’infants que hi van a l’escola, que tenim hem de tenir uns barracons que estan fet de l’any de la reconquista, que dic jo, perquè clar, no hi queben.

Llavors és un projecte que està fet, que el tenim a dintre d’un calaix i que des del 2003 està tancat. Nosaltres, la nostra intenció i el que necessita Santa Cristina és treure aquest projecte i posar-lo endavant perquè es necessita l’ampliació de l’escola per aconseguir fer un institut escola, almenys del primer cicle de secundària.

I amb això aconseguiríem que l’institut Ridaura, que és el que a nosaltres ens pertany com a com a municipi, es podria dedicar potser també a fer algun cicle formatiu. I tots els joves que tenim a Santa Cristina no es tinguessin que desplaçar, potser en altres municipis. I poder fer el cicle si se’ls vingués bé, si fossin la seva, la seva intenció, no?

Una altra cosa important que nosaltres també considerem és que és l’altre color de la nostra, de la nostra, el nostre partit és el color vermell, el color vermell per nosaltres és el municipi. És molt important que s’adeqüin i es millorin els espais infantils. També és molt important que s’adeqüin els espais esportius, tant els que estan fets com fer de nous per poder fer més esports i que aquests esports siguin més inclusius.

I per últim al nostre color, que és el verd, el venim relacionats amb l’entorn. Val, llavors la implementació de la taxa justa, d’una taxa justa per a la recollida selectiva seria un dels punts importants també que es necessitaria no? I adequar, per exemple, també els horaris del porta a porta. És inviable fer només tres dies de recollida orgànica. Ara, quan vingui l’estiu, ja veurem que passarà. Doncs ampliar aquests dies de recollida selectiva a quatre dies, almenys de la recollida orgànica, seria un altre pas molt important que s’hauria d’aconseguir en el nostre municipi. Tindria moltes més coses per dir, però tampoc cal fer un missal. Però crec que amb aquestes tres que són lligats amb els nostres colors, crec que per nosaltres són molt, molt importants.

I que diferencia la seva candidatura respecte a altres partits polítics que es presentin a les eleccions d’enguany?

Potser lo que nosaltres ens diferencia més és que treballem des del carrer. Per això el nostre nom no? Treballem amb la ciutadania. Treballem l’escolta amb les necessitats de les persones que viuen a Santa Cristina. Llavors, per nosaltres això crec que per ara ens ha diferenciat sempre amb això. Nosaltres som un grup, un grup polític d’una mica polivalent que i també molt amb diferents formes de pensar, vale? I això és molt enriquidor per nosaltres com a grup.

També per una altra part, nosaltres ens ho fem tot, nosaltres anem, muntem tot i no depenem de ningú i llavors l’únic que ens dediquem única i exclusivament és escoltar les persones, quines són les necessitats que tenen aquestes persones i això ho apliquem molt dia a dia i el nostre programa estarà basat més que res en això.

Llavors, ara parlem una mica més del programa perquè ja ho hem avançat una miqueta, però quines són les principals propostes que porteu en el programa electoral d’enguany?

Clar, no? O sigui, no avançaré molt les principals propostes, però sí que és veritat que em basaré també al que us he comentat abans. Amb els tres colors que nosaltres tenim i ens basem molt o ens basem molt en el nostre programa en això: en ciutadania, municipi i l’entorn.

I és una mica el que hem comentat abans. És això ben bé el nostre programa. Hi ha moltes més coses. Que es podrien desenvolupar amb molta més estona, però crec que jo em quedaria amb això, amb la importància de totes les persones que viuen a Santa Cristina, amb l’importància del que es el municipi, dintre del municipi les seves organitzacions, que també es molt important i l’entorn.

I finalment, si no aconsegueixen formar una majoria absoluta en aquestes eleccions, estarien disposats a pactar amb altres formacions polítiques?

Nosaltres estem disposats a… No ens tanquem en banda, no? com es sol dir. Sinó que nosaltres pactaríem com si diguéssim, amb totes aquelles formacions que tinguessin el mateix objectiu i les mateixes propostes, que és el que nosaltres lluitem. En aquest sentit i que tots rebessin cap al mateix sentit, és la prioritat del nostre i del nostre grup polític.

Doncs esperem que tinguin molta sort i encerts en aquestes eleccions municipals i també els hi volem donar les gràcies per la seva visita als estudis de Ràdio Capital.

Gràcies a vosaltres.

- Publicitat -