Maria Puig Ferrer

L’Ajuntament de Palamós ha elaborat un Pla d’Igualtat de gènere del personal municipal. El resultat és un document elaborat durant els darrers mesos pels responsables sindicals de l’Ajuntament de Palamós, els serveis municipals de Recursos Humans i representants polítics del Govern, i que a grans trets vol eliminar estereotips, actituds i obstacles per raó de gènere.