El sistema automatitzat de confirmació de visites de l’Hospital de Palamós funciona correctament dins dels objectius que s’havien establert. Les últimes dades conclouen que s’han reduït cues a les admissións de consultes externes de l’Hospital de Palamós i del CAP de Palamós, ja que el temps d’espera per entrar a la visita és d’11 minuts de mitjana, destacant que a serveis com oftalmologia o radiologia, no se superen els 7 minuts de mitjana.

Aquestes millores són gràcies a l’utilització d’un sistema automatitzat de confirmació de visites que l’Hospital de Palamós va implantar el 2017, que també contempla la crida per entrada a consulta a l’àrea de consultes externes, com al CAP de Palamós.

Així doncs, una vegada l’usuari confirma la visita, de manera automàtica s’imprimeix un tiquet amb la sala i el torn corresponents, i són les pantalles les que avisen dels diferents torns i les portes on cal adreçar-se. A més, amb el mateix sistema es pot imprimir un justificant de la visita quan ha finalitzat. Amb aquest nou sistema s’han confirmat 268.383 visites, 44.733 de les quals al CAP de Palamós.

D’altra banda, s’ha reduït també el soroll a les sales d’espera considerablement, i l’objectiu de millorar la confidencialitat també s’ha complert perquè amb el sistema de confirmacio de visites no cal dir el nom de l’usuari ni l’especialitat a la que es visita.