Montse Rovira: “Hem de treballar en temes de mobilitat, sostenibilitat i de millorar la vida dels ciutadans del nostre municipi”

- Publicitat -

Avui ens visita Montse Rovira, alcaldable de Castell-Platja d’Aro pel partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura. Molt bon dia, senyora Rovira.

Bon dia.

Primer de tot m’agradaria que es definís en tres paraules.

Doncs pròxima, honesta i intel·ligent.

Podria dir-nos també tres coses positives que hagi aconseguit l’actual govern al municipi?

Bé, abans d’entrar en les tres coses en concret, marquem que l’actual govern és un govern en coalició en el qual estem governant el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i la Vall d’Aro en Comú. I bé, tot el que s’ha fet, tot lo bo i tot lo tant bo sempre s’ha fet de forma col·legiada. Per tant els èxits són col·lectius i les errades, si n’hi ha hagut, doncs també.

Jo penso que amb coses a millorar, per exemple. Doncs a veure, partim de la base que sempre es pot millorar tot. Òbviament no, perquè el nostre objectiu seria ser excel·lents en tot el que fem, però a vegades no és possible. Per tant, coses que podríem millorar tampoc depenen molt de nosaltres, però per exemple, tot el tema d’habitatge, el d’habitatge per a jovent és un tema que estem treballant en aquests moments. I jo penso que des de fa ja uns mesos que es va posar en marxa la Taula d’Habitatge i tots estem treballant en aquest sentit. Però bé, hem de fer més passes cap aquí. Hem d’aconseguir, doncs, que. El jovent no marxi del nostre poble perquè els lloguers doncs són molt alts. Llavors jo penso que això és una de les assignatures pendents que hem de treballar per aconseguir un habitatge que sigui accessible a nivell econòmic per al jovent del nostre poble. I ja ho farem.Però és algú que necessitem fer una passa més.

També li podria dir, doncs, que hem de fer una millora en el que és tot el tema de l’administració electrònica. Per exemple, perquè a nosaltres aquest mandat ja l’hem plantejat com un mandat sense paper. Hem fet una molt bona feina, en aquest sentit. Però, necessitem millorar de manera que puguem millorar també el temps de resposta que que envers la nostra ciutadania. I hem de posar eines a l’abast d’aquesta ciutadania per tal que tant la pregunta com a resposta per part de per part de l’administració també sigui sigui ràpida i hem de guanyar eficiència en aquest sentit, ja acabem sent més resolutius. Però hem de ser més eficients i això penso que també és un tema que haurem de treballar, que ja hi estem, però hi hem de treballar més.

I després, coses concretes? No, però sí que podria posar dins un sac totes aquelles coses a millorar totes aquelles coses que no hem estat a temps de fer i que no hem estat a temps d’implementar sense concretar-ne cap, per les circumstàncies, pensem que aquest mandat ha estat molt complicat. Hem patit inundacions, hem patit un Glòria, hem patit un incendi, hem tingut la pandèmia. Per tant, tot això ha requerit la inversió de molts recursos que no de no succeir tot això haurien anat destinats a altres coses, altres accions, altres obres o altres projectes. Per tant, sense dir res en concret. Deixant de banda que sempre es pot millorar en neteja, es pot millorar amb seguretat, sempre pots millorar en tot. Ja li dic que podem ser excel·lents en tot. Ens agradaria, però sí que hi ha tota una sèrie de coses que bé s’han quedat pel camí, perquè bé, hem hagut de prioritzar en altres temes.

I a part d’aquests aspectes que haurien potser de millorar de cares a una propera legislatura, quins tres aspectes destacaria que han estat positius en aquesta legislatura?

Bé, sense voler tampoc dir coses així com molt concretes. Penso que una de les grans virtuts que hem tingut aquest, aquest equip de govern i m’ho faig meu, és que hem estat doncs unes persones molt pròximes i a més a més, hem treballat molt l’accessibilitat i hem treballat l’accessibilitat des de des de dos vessants importants l’accessibilitat com a com a càrrecs electes, com a polítics se’ns ha trobat sempre hem practicat la política de despatxos oberts, de portes obertes. Hem rebut moltíssima gent. Jo, per exemple, com a regidora d’Urbanisme si hagués de comptar tota la gent que he rebut, doncs potser he acabat rebent mil persones en el que portem de mandat, no?

L’alcalde, doncs exactament el mateix, probablement el doble o el triple que jo i la resta de regidors. Això era una política que no existia en els mandats passats perquè per la mateixa idiosincràsia de les persones que estaven, no era algo que estigués molt instaurat, aquesta política de despatxos oberts. I penso, doncs, que aquesta accessibilitat ha estat important.

I després l’altre vessant de l’accessibilitat que hem treballat moltíssim que ha tirat del carro la nostra regidora de Turisme és el pla d’accessibilitat de tot el municipi. Hem guanyat moltíssim que ara fa tres dies hem posat en marxa una app que geolocalitza totes les places per a gent de mobilitat reduïda, les localitza d’orientar on estan. Però des d’Urbanisme també hem treballat tots els passos de vianants amb els rebaixos corresponents d’acord a la llei, perquè també t’has d’adaptar a les lleis d’accessibilitat actuals. Hi ha moltes coses que estan també desfasades a nivell de persones amb autisme, en persones cegues, en persones amb sordesa. Hem fet moltíssimes actuacions en aquest sentit i també hem guanyat molta accessibilitat.

En definitiva, també fent un calaix gros, com hem fet amb les coses menys, menys positives o no sé com en podríem dir. Penso que hem estat molt bons en el nostre objectiu de ser propers i fer i escoltar molt i millorar en la mesura que hem pogut la vida tant de la ciutadania com de la gent que ens visita.

Llavors també m’agradaria saber quines són les accions o iniciatives que creu prioritàries per de cara a la propera legislatura.

Bé, de cares al proper mandat hem d’entomar, doncs, els projectes que ara tenim embastats i que, òbviament, la línia que marca la data de les eleccions no és una línia real pel que és de començament o acabament de projectes, no? Molts projectes s’encavalquen en un mandat en un altre i et pots trobar que en aquest següent mandat la persona responsable d’algun projecte d’on sigui diferent del responsable actual. Però bé, hi ha tota una sèrie de projectes importants que s’han d’acabar. Tenim obres, doncs, una mica de llarg recorregut.

Jo parlo pel que conec més, que és el tema d’urbanisme. Tenim uns projectes tant urbanístics, inversions, però que formen part de l’estratègia del nostre municipi, que són molt importants. De cares al proper mandat, hem d’entomar el que és la construcció, per exemple, de tota la banda sud, l’allargament de la banda sud del passeig marítim i hem d’entomar la remodelació integral d’aquest passeig marítim que no és banal.

Estem parlant d’un passeig que fa dos quilòmetres i escaig. Per tant, és una inversió que requerirà de diverses fases en diversos anys fins arribar a la llum. Ens enfrontem a la construcció d’una nova escola. Ens enfrontem també a la solució que acabem implementant, el que és a l’avinguda S’Agaró, ben bé l’artèria principal del centre de Platja d’Aro també que volem descongestionar de vehicles i trobar una solució idònia per a totes les parts. Bé, doncs ja li dic, hi ha projectes de gran calat i després d’altres estratègics com és el desenvolupament del Pla de Comerç o del Pla de Mobilitat o del Pla de Turisme i d’accessibilitat, que això ha de seguir caminant. I són projectes també de llarg recorregut.

I m’agradaria saber també què diferencia la seva candidatura política respecte a la d’altres partits.

Bé, no sé quin és el projecte dels altres partits en aquests moments, ni quines són les seves propostes. Jo li puc parlar de les nostres. Vostè sap que jo pertanyo a un partit que és d’esquerres, és republicà i és catalanista. I a més a més, sempre treballem per la justícia social i perquè tothom pugui tenir una vida digna. A partir d’aquí, totes les actuacions que es puguin fer en base als valors republicans a nosaltres ens hi trobaran. Probablement ens trobin més en propostes més concretes dintre de l’eix social, perquè al final el que volem és una millor vida per a les persones, de totes les edats i de totes les circumstàncies. Probablement altres partits situats més, més a la dreta doncs els seus programes pivoten més amb propostes econòmiques o empresarials Però ja li dic jo ara tampoc, sense saber quines són les propostes de la competència, per dir-ho d’una manera, no li puc fer una comparació. Li puc dir el que nosaltres proposem.

I quins punts podria destacar del seu programa polític per a aquestes eleccions?

Bé, ja he fet una petita pinzellada del que són les les grans coses, no? Però després sempre intentem… Ja sé que em repeteixo molt, però com que tot va enfocat en la millora de la vida de la ciutadania, doncs estem per incidir en tot el tema de la mobilitat, l’accessibilitat. Totes aquelles coses molt concretes de l’entorn de les escoles, descongestionant de cotxes els entorns de les escoles per tal de que els nanos també convisquin en un entorn menys contaminat. Doncs totes aquelles accions que també vagin encaminades a promoure la salut.

I tot, tot, tot molt incardinat en segurament vostès ja coneixen què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i per tant, aquí han de tenir un paper molt important totes aquelles propostes que ja concretarem en un programa ja més detallat, però encaminades a tot el que és energia verda, amb energia sostenible i que puguin ajudar a fer la baixar de les factures de tant de llum com de gas a les persones. Per tant, aquí ens hi trobaran sempre.

I finalment, si no aconsegueixen majoria absoluta a les votacions, estan oberts a pactar amb altres partits polítics.

Bé, això ja ho hem fet en aquest passat mandat. Jo crec que personalment és una opinió personal, eh? Que l’època de majories absolutes cada vegada es va deixant més endarrere. No? Nosaltres, el nostre municipi, som un municipi que Déu n’hi do les llistes, les llistes que concorreran aquesta vegada jo crec que ens podem situar entre 6, 7, 8 llistes, no? Per tant, obtenir una majoria absoluta és pràcticament… No, impossible. Òbviament no hi ha res impossible, però és complicat. Per tant, la política de pactes ha d’estar sobre la taula.

Penso que de tots els partits, nosaltres personalment estarem oberts a parlar amb totes les forces polítiques, també, sempre depenent de l’aritmètica que acabi sorgint d’aquestes d’aquestes eleccions. Voluntat d’ostentar l’alcaldia? Tota. Ganes de fer un magnífic resultat, que segur que ho farem? També.

Però hem de tenir, no hem de perdre de vista que en aquest sentit no podem ser ostentosos. Vull dir, penso que tots hem de tenir un punt d’humilitat i dir que estar estar disposats, òbviament, i com no pot ser d’altra manera, a parlar amb les altres forces polítiques, amb el punt de mira posat en fer un poble millor.

Doncs moltíssimes gràcies per la seva visita, Ràdio Capital i molta sort i encerts en aquestes properes eleccions.

Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i tant de bo que els vostres bons desitjos es facin realitat. Moltes gràcies!

- Publicitat -