En el darrer ple de Palafrugell es va aprovar la constitució d’una Taula d’Associacions Culturals del municipi, és a dir, un espai de consulta, assessorament i participació en referència a les polítiques culturals de Palafrugell. El regidor de cultura, Josep Piferrer, va remarcar tres objectius: fer un seguiment dels programes i polítiques culturals, donar suport a la creació artística i assessorar al Govern municipal pel que fa a la cultura. D’aquesta manera, la Taula estarà integrada per un membre de cada associació o entitat cultural del municipi, pels membres que el govern municipal designi lliurement i per un representant de cada grup polític municipal que no formi part del govern.