Un operari instal•la les caixes a l'arbrat del carrer Ample. Fotografia: Aj. de Palamós

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha iniciat el procés per combatre els insectes que afecten l’arbrat situat a la via pública. De moment, l’actuació s’ha iniciat en els til·lers del carrer Ample. Tècnics d’una empresa especialitzada i els serveis de jardineria municipal s’encarreguen dels treballs, que consten de dues fases. Primer s’han alliberat petites caixes amb uns 100 individus de l’espècie Aphidius colemani.

Aquest insecte parasita els pugons, posant els ous al seu interior i evitant-ne el creixement. En una segona fase s’alliberaran, en càpsules de 250 individus, insectes de l’espècie Aphidoletes aphidimiza. L’objectiu és poder anar disminuint l’ús de fitosanitaris i plaguicides, substituint-los progressivament per productes innocus per a la salut i el medi ambient.