Presentat el Pla Local de Joventut de la Bisbal d’Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal ha presentat el pla de Joventut per al període 2017-2019. El programa té una sèrie d’objectius i possibles línies de treball per tal de millorar les mancances o problemàtiques detectades entre la joventut del poble. El consistori ha comptat amb la participació de tècnics i professionals de l’àmbit, però també l’opinió del jovent de 12 a 30 anys. Per copsar la seva perspectiva, va dur a terme tres assembles de discussió, de les quals va sortir una diagnosi prèvia sobre les mancances i preocupacions del col·lectiu. Dins d’aquest pla ja s’ha començat a treballar per a la creació d’un espai jove, un equipament que ara per ara no existeix a La Bisbal. A banda de donar resposta als joves, el consistori també ho impulsa com un espai de cohesió social al municipi. L’educació, la inclusió i la inserció laboral són altres àmbits prioritaris en el pla de Joventut de La Bisbal pels propers dos anys.