La primera reunió per crear una taula per gestionar el litoral del Baix Empordà s’ha dut a terme avui a Palamós. En aquest primer trobament s’ha parlat de la composició de la taula i el seu plenari i s’han començat a definir els àmbits d’actuació i l’elecció dels seus dinamitzadors. La finalitat de la taula, que està prevista que quedi constituida l’últim trimestre del 2018, és la conservació i millora del patrimoni natural marí i marítim litoral, de manera que sigui sostenible econòmicament i es mantingui l’estat ambiental dels ecosistemes. Així doncs, la taula, impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat, serà un espai permanent on es podrà debatre la gestió, l’actuació i els usos en l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.