El vial nord, Ràdio Liberty i el nou POUM centren el debat electoral de Pals

Els candidats a l'alcaldia de Pals han visitat els estudis de Ràdio Capital per enfrontar-se cara a cara i parlar d'alguns temes rellevants per afrontar el pròxim mandat. Els candidats de Junts per Pals - ERC, Carles Pi; de Junts per Catalunya, Sergi Brull; i Coalició per Pals, Marisol Perea, han assistit al debat on s'han tractat temes com l'habitatge, la configuració del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el Vial Nord o el projecte de futur per Ràdio Liberty.

- Publicitat -

Els candidats a l’alcaldia de Pals han visitat els estudis de Ràdio Capital per enfrontar-se cara a cara i parlar d’alguns temes rellevants per afrontar el pròxim mandat. Els candidats de Junts per Pals – ERC, Carles Pi; de Junts per Catalunya, Sergi Brull; i Coalició per Pals, Marisol Perea, han assistit al debat on s’han tractat temes com l’habitatge, la configuració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el Vial Nord o el projecte de futur per Ràdio Liberty.

El model social i l’habitatge

El debat ha començat amb el model que volen aplicar els candidats en termes d’habitatge i creació del nou POUM. Marisol Perea ha destacat que cal potenciar l’habitatge al municipi, però per això cal passar per la reformulació del nou POUM de Pals.

Sergi Brull, però, ha recordat que centralitzar el model d’habitatge comporta certes limitacions a escala municipal. Destaca que el consistori ha hagut de reformular el POUM, que destaca que és una oportunitat respecte a l’anterior planejament. Tot i que reconeix que molts joves de Pals no poden ni llogar ni comprar cap habitatge al municipi. Per això proposa que l’ajuntament adquireixi habitatges per posar a disposició dels joves i la gent amb menys recursos.

Carles Pi, davant la falta d’habitatge al municipi, afirma que cal fer un estudi ampli per veure en quines zones de Pals es pot fer habitatge social. Explica que hi ha diversos llocs al municipi que podrien servir per aquest tipus de vivendes. La finalitat és poder oferir aquests espais als ciutadans de Pals, perquè puguin fer la seva vida al municipi.

El POUM ha aparegut en diverses ocasions en les intervencions dels candidats. Carles Pi explica que el POUM és de l’any 1986 i que ja s’havia iniciat una modificació l’any 2012. Tot i això, el Pla Urbanístic ho va aturar tot. El candidat de Junts per Pals – ERC afirma també que durant el pròxim mandat la prioritat ha de ser el nou POUM.

Sergi Brull, però, recorda que el nou POUM s’ha de configurar de manera que hi hagi un creixement sostenible del municipi. També ha incidit en les reclamacions patrimonials i la seva afectació per un consistori com és Pals. Torna a recordar que el POUM és una oportunitat, ja que es pot configurar amb unes regles diferents de les de 2012.

La candidata de Coalició per Pals afirma que cal fer un creixement del municipi per evitar que es converteixi en un municipi dormitori. A part de crear habitatge, cal crear ocupació. Marisol Perea va més enllà i explica que el POUM ha de permetre una conservació real de la naturalesa que queda a Pals.

L’aparcament i el vial nord a Pals

Marisol Perea ha destacat que Pals és un municipi que té una capacitat limitada a l’hora d’admetre-hi vehicles. Recorda també que no queden gaires espais de propietat municipal per crear aparcaments. Per això, per donar solució demana l’adquisició de diversos espais per part del consistori per crear aparcament a les entrades del municipi i pacificar el centre.

Sergi Brull proposa crear nous espais d’aparcament a la rodona nord i a la rodona sud. També afegeix la construcció d’una nova estació d’autobusos fora del nucli del municipi. A més, explica que per pacificar el nucli de Pals, l’ideal seria fomentar les visites a altres espais del municipi. Aquesta és una oportunitat per descongestionar el nucli de Pals.

Carles Pi reconeix que l’estació d’autobusos és una infraestructura molt reclamada pels ciutadans de Pals. Tot i això, s’ha de buscar una zona per poder instal·lar-la. Carles Pi remarca, però, que hi ha diverses zones d’aparcament al municipi i que el problema radica en la massificació en moments puntuals a la zona durant la temporada d’estiu.

Els tres candidats han xocat quan s’ha tractat el tema del vial nord, tot i la coincidència en certs punts. Respecte al vial nord, Sergi Brull explica que l’obra s’ha de tirar endavant per millorar la mobilitat al municipi. Tot i això, reconeix que no s’ha d’oblidar la conservació del medi ambient. Sergi Brull explica que els ciutadans del municipi no entenen la probelmàtica amb el vial nord.

Carles Pi, afegeix, però, que fa molt de temps que es parla del vial nord, però coincideix en que s’ha de mantenir el valor natural del municipi. Tampoc entén tota la polèmica que ha generat el vial nord. Remarca que no és una “carretera nova”, els cotxes ja hi passen i és la continuació d’un canal. La intenció des del consistori era fer un avantprojecte tenint en compte el planejament urbanístic. Hi ha un traçat plantejat i s’ha de veure si s’ha de variar de manera puntual aquesta projecció.

Marisol Perea afegeix que el vial s’ha d’acabar, ja que l’obra es troba a mig fer, i que sigui el menys invasiu possible. Destaca que al costat del vial nord s’hi han projectat edificis comercials que es troben propers al parc natural. Carles Pi, però, remarca que el planejament urbà del vial no es basa en l’edificació o no d’una zona comercial, són terrenys de propietat privada.

El turisme i Ràdio Liberty

Els tres candidats fan una aposta clara per la conservació de Ràdio Liberty, i volen treballar de manera conjunta, tot i que els enfocaments són diferents. Carles Pi destaca que la solució no depèn del consistori, ja que hi ha altres organismes supramunicipals que incideixen en les decisions que planegen sobre Ràdio Liberty. Tot i això, s’han de planejar noves solucions per les edificacions que conformen Ràdio Liberty. Des del consistori es van reunir amb diverses entitats per parlar i buscar projectes alternatius per Ràdio Liberty.

Marisol Perea i la seva formació s’han mostrat des de fa anys com a grans defensors de la conservació de Ràdio Liberty. Van aconseguir fer arribar el projecte a la Generalitat i reconeix que durant l’últim mandat, tant la Generalitat com el consistori han mostrat interès en l’avantprojecte que van presentar des de la formació. Carles Pi, però, recorda a la candidata que el consistori pot intervenir-hi però no tirar-ho endavant sense tenir en compte la visió dels organismes supramunicipals.

Sergi Brull destaca que el consistori ha fet pocs passos fins ara per conservar un conjunt d’edificis com Ràdio Liberty. Sí que s’havia parlat de la importància d’un espai com aquest, però ha quedat en un simple discurs. Recorda, a més, que a poc a poc l’espai ha anat degenerant i es troba en un estat preocupant d’abandonament. Per això, recorda que s’han de seleccionar els edificis que es volen conservar i quins es volen tirar a terra.

El debat aborda, finalment, el model de turisme que vol aplicar-se a Pals tenint en compte la sostenibilitat i la conservació del medi natural. Una de les polèmiques que va afectar el municipi durant l’estiu passat va ser la instal·lació d’una guingueta a la platja de Pals. Sergi Brull explica que s’ha de buscar un model on tothom pugui gaudir i que sigui de qualitat quan es parla de la convivència a la platja de Pals. Marisol Perea destaca, però, que les guinguetes que es volen instal·lar en aquesta zona han de tenir en compte que es troben molt a prop de la zona del parc natural. Carles Pi destaca que la guingueta va ser un malentès, perquè estan admeses en el pla d’usos i se n’han anat suprimint al llarg del mandat.

- Publicitat -