Policia de Sant Feliu de Guíxols
Policia Local de Sant Feliu de Guíxols

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols convoca oposicions per a la incorporació de tres nous agents a la Policia Local. La convocatòria servirà per cobrir dues vacants del 2016 i una plaça oberta l’any passat. La convocatòria, amb les seves bases, s’ha publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de la Província. Ara el darrer tràmit és la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A partir de llavors, s’obre un termini de vint dies perquè els aspirants puguin presentar tota la documentació necessària. Entre altres coses, hauran d’acreditar els mèrits, així com la titulació demanada o el certificat de nivell intermedi de català. Un cop s’acabi aquesta fase, l’Ajuntament publicarà en el termini màxim d’un mes la llista d’admesos i exclosos. Un cop s’hagi resolt les possibles al·legacions, es convocarà el procés de selecció. Els aspirants realitzaran diverses proves sobre coneixement de la llengua catalana, d’aptitud física, de cultura general, dues teòriques i un psicotècnic.