En Miquel Curanta és el codirector de Ràdio Capital i és el director del Club TR3SC