Xavier Dilmé: “La Bisbal ha de donar un tomb i hem de treballar per millorar les infraestructures i la política social”

- Publicitat -

Avui ens visita Xavier Dilmé, alcaldable de la Bisbal d’Empordà pel partit de Tots per la Bisbal, per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions municipals d’enguany. Bon dia, senyor Dilmé.

Molt bon dia.

Primer de tot m’agradaria que es definís amb tres adjectius.

Bé, jo crec que n’hi ha un que em defineix bastant bé, que és el pragmatisme. Jo sóc una persona molt pragmàtica, crec. I llavors n’hi ha un que es pot entendre un en positiu. I és que crec que sóc una persona molt responsable i un altre que es pot llegir de totes maneres, que és que m’agrada parlar molt clar. Jo crec que tinc molts amics per això, però també tinc molts adversaris perquè estem en uns temps que parlar clar. La gent sembla que en alguns sectors de la societat no els agrada gaire.

Llavors podria destacar també tres aspectes que cregui que s’han assolit per part del Govern durant aquests quatre anys de mandat?

Bé, la veritat és que s’ha de gratar bastant per trobar tres aspectes positius d’aquests quatre anys de la ciutat. No? Jo crec que si féssim una enquesta a nivell de ciutat, que és el dia de mercat, per exemple a la Bisbal, costaria trobar que la gent ens pogués dir tres coses positives. De totes maneres, en destacaré tres, encara que siguin a mitges i algunes molt començades, però jo crec que anaven per bon camí, com per exemple en potenciar tot el tema artesà.

Tot i que repeteixo, s’han quedat a mig, jo crec que hi havia de ser. S’havia de ser més ambiciós perquè és molt important necessitat artesana. És molt important donar informació perquè la gent ens vingui instal·lar, però és més important que la gent s’hi instal·li. I en aquest sentit hem donat molta informació, però aquest any no s’ha instal·lat ningú.

El segon punt és el tema d’equipaments. Nosaltres hem sigut molt crítics amb la política del govern d’improvització i creiem, però, que sí que hi ha hagut un tema que finalment no ens han fet cas i hem recollit el guant que els vam posar via moció en el ple de l’Ajuntament, que és el tema d’anar per feina amb el cas, la construcció del nou geriàtric. És l’equipament bàsic de la ciutat, aquest nou geriàtric del futur.

I el tercer punt seria també d’una vegada treure la pols una mica, encara que sigui tard, malament i sense massa idees de com ha de ser el futur eix comercial de l’Aigüeta. Per la Bisbal la ceràmica l’Aigüeta és el fet diferencial que tenim, és la nostra bandera de promoció i és important que aquesta estigui ben definit, que canviï de la manera, que és que ara és un simple carrer amb molt de trànsit. I cal que sigui, doncs, un passeig més calmat, més peatonal i més disposat per les visitants i les famílies.

Llavors podria destacar també altres aspectes que potser no s’hagin acabat d’assumir després d’aquests quatre anys de mandat.

Bé, mirant-ho tot més que aspectes concrets, jo parlaré de poder, de política general o una cosa més concreta. Jo crec que en aquests quatre anys potser ha quedat manifest, diguem ne, la deixadesa absoluta que té el govern en aquest dia a dia, No? Esquerra, la CUP i En Comú Podem el que han fet aquests quatre anys ha sigut seguir la política dels quatre anteriors, que és l’abandonament total de carrers, la falta absoluta de neteja. I aquesta política, diugem-ne que el dia a dia no és important, hi dediquem d’altres coses.

Això per una banda, llavors el segon tema és la improvització. Aquest govern no ha o no ha aprofitat per planificar. Jo encara a l’últim ple de l’Ajuntament li vaig dir no a l’alcalde que era l’alcalde de la improvització. I és així. No? I ho hem vist ara mateix. Portem sis anys quan cinc anys pendents de les obres del carrer Vinyoles s’han començat ara poc abans de Setmana Santa. Absolutament improvisades, tallen el trànsit al cent per cent d’on era possible fer un pas alternatiu i no col·lapsar la ciutat. I és un exemple més i l’exemple final, la traca final, diguem-ne, d’aquests quatre anys.

I tercer i últim és l’increment constant que ha patit la partida de personal de l’Ajuntament. Avui en dia ja superem els 7 milions d’euros. Això vol dir que és el 52 % del pressupost de l’Ajuntament. És personal i això és una xifra que a mitjà termini és absolutament inassumible. Per a un ajuntament petit, perquè encara que no tinguem 11.000 habitants, som un ajuntament d’interior, som un ajuntament petit econòmicament com és el de la Bisbal.

Llavors, ja entrant en una mica més en candidatura, quines són les accions o iniciatives que creu que són prioritàries per al municipi, com la Bisbal?

Bé nosaltres hi ha diversos eixos. Un primer és l’atenció al dia a dia, lligat una mica amb la crítica que feia abans. No?, perquè, evidentment l’oposició de vegades el sentit general criticar és molt fàcil, però has de proposar alternatives, no, que és el que hem intentat fer nosaltres aquests quatre anys. Cada crítica ha anat al darrere d’una alternativa de com oferir. I nosaltres la via pública, el dia a dia, el microurbanisme que es diu és una absoluta prioritat. En aquest sentit, jo crec que la gent ho necessita o demana i, no pot ser que durant quatre anys estiguem ara enquitranat, diguem-ne el primer carrer sencer de la ciutat. No pot ser que no s’hagin fet voreres ni que no hi hagi un pla anual de manteniment de voreres. No pot ser que la pintura viària vagi a batzegades. O sigui que hi ha una falta de planificació total i absoluta.

I el dia a dia, La neteja és un altre dels drames que té la ciutat. Hem ampliat molta, molta partida de plantilla de personal de l’Ajuntament. Però de portes endins, és a dir, molts de tècnics hem carregat l’Ajuntament de personal tècnic qualificat i en canvi al carrer, doncs, hi ha la mateixa gent que hi havia fa quatre anys o menys. I aquestes, diguem-ne, és un dels eixos que nosaltres volem. Volem canviar.

L’altre eix és la política de suport a l’emprenedor. Nosaltres entenem que som una ciutat de serveis, bàsicament. Tot i que evidentment tenim indústria i la volem mantenir. Però hem de ser realistes amb els serveis i ens ho volem creure i per tant, és molt important tot el servei que es pugui donar a l’emprenedor a l’Ajuntament quan veu que una persona que vol muntar un negoci, el bon govern empresa el que ha de fer és un acompanyament constant. Hem de tenir una finestreta única i aquella persona no n’hi ha prou. Enganxa el document perquè se li ha de fer un acompanyament. Li hem de facilitar les coses sempre, evidentment dins la normativa, perquè aquesta persona pugui obrir el seu negoci i pugui crear riquesa, que és el que ens interessa. Això, per nosaltres és un dels punts, un dels punts bàsics a collir votant a comerç, com ho lligo també quant a indústria, tema, polígons industrials, etcètera, que hauríem d’aprofundir la col·laboració que tenim en aquests moments amb el Consell Comarcal. 

Un altre és el social. O sigui, nosaltres aquí tenim bastant deixada de la mà de Déu a banda del geriàtric, que funciona bé i sort, sort en tenim per a la gent més gran. Tota la política de gencat de gent gran està, diguem-ne, absolutament desfassada o és inexistent directament. És el gran, el gran deute pendent que té l’Ajuntament de la Bisbal en aquest sentit.

I lligat a això, també en política social hem de posar els mitjans per intentar-ho fer els possibles o ser actius en aquest sentit que la Bisbal deixi de ser, diguem-ne, un punt de referència per ocupes. A nosaltres ens preocupa que les últimes juntes de seguretat locals hem constatar per la informació que ens donen els cossos de seguretat que les ocupacions a la Bisbal van anar en creixement i l’Ajuntament es limita a ser un espectador passiu. Nosaltres ja hem avançat en el programa que crearem una unitat a la policia, concretament per a això i que l’Ajuntament deixarà de ser un espectador per donar suport a tots aquests veïns que estan denunciant aquests casos concrets que tenen en el seu bloc o que tenen en les cases del costat.

Aquesta és una mica, diguem-ne, tot, l’embolcall general del programa. Bé, després, evidentment, a mesura que passin els dies anirem detallant. Em diuen que han deixat un tema que també és molt important i aquí sí que farem alguna proposta una mica agosarada que és el tema de l’habitatge. La Bisbal està patint un problema molt greu d’habitatge. Primer va ser habitatge de compra, ara estem en l’habitatge de lloguer. Els lloguers s’han disparat. En certa manera sense tenir plagues. Ens està passant el que passa als municipis de la platja i això ho hem d’evitar, perquè a més a més, nosaltres volem retenir talent. Volem que la gent jove no hagi de marxar de la Bisbal i per això hem de ser agosarats.

No ens ho hem d’estar mirant com uns espectadors privilegiats. l’Ajuntament té marge per fer. No té molt de marge perquè evidentment no és l’administració competent amb això, però hi ha altres ajuntaments que s’han implicat amb habitatges cooperatius, amb l’habitatge social, etcètera. I nosaltres aquí, a la comarca mateix i nosaltres aquí hi hem de jugar. I ja s’ha acabat això de mirar els toros a la barrera. I en aquest sentit sí que farem alguna proposta en aquest sentit.

I què diferencia la seva candidatura política de la resta de candidats que es presenten a aquestes eleccions?

Podria dir els anys que porto a l’Ajuntament, però no diré perquè hi ha prou que ho diran. No, aviam nosaltres, jo crec que el que aportem és que som l’única candidatura que no tenim vincles, diguem-ne, amb partits d’àmbit nacional. Jo crec que això ens dóna una llibertat d’actuació que altres candidatures, per molt que vulguin dir que sí, que també el tenen, que no el tenen. O sigui, nosaltres ens reunim nosaltres.

A nosaltres ens decideix qui és el cap de llista, ni qui va de segon i qui l’ha de últim, ni que han de portar el programa, ni que hem de votar en un ple, ni ens posen mocions des de Barcelona sobre la taula perquè els hem de presentar en el ple per votar-los, hi estiguem d’acord o no. És a dir, tot això nosaltres no ho tenim.

Nosaltres som un grup de gent molt transversal, gent que a les eleccions al Parlament de Catalunya vota opcions diferents però que quan ens assentem en una taula mirem per la Bisbal. I al final escolta per arreglar una vorera, per planificar l’enllumenat i altres coses no ha de ser ni independentista ni espanyolista, i bàsicament s’ha de ser pragmàtic, pràctic i estimat a la Bisbal i viure a la Bisbal i tenir clar quin model de ciutat vols.

Ja ho ha avançat una miqueta i ja ho ha comentat. Però quines són les propostes que presenta en el seu programa electoral?

Bé, en principi nosaltres i aquests eixos que he explicat abans, l’eix social i anem per l’eix equipament que és important i l’eix del dia a dia que en diguem. Jo crec que la Bisbal ha de donar un tomb i s’ha de notar ràpid en aquest sentit. Nosaltres ja tenim nosaltres, el que hem defensat, hem presentat mocions al ple. Portem 8 anys defensant que hi ha d’haver i s’ha de recuperar la programació i la planificació. Abans aquí hi havien plans anuals d’enquitranatge, que abans eren 120.000 euros l’any. Hi havia plans de pintura també anuals. Hi havia un pla de voreres anual, que també hi havia una partida específica en el pressupost de 120.000 euros. No és gaire, però que permet durant quatre anys fer una inversió important de manteniment de la ciutat per tenir.

Tot el dia que es pot tenir i evidentment sempre es pot millorar i mai ningú quedarà content. I el primer, el regidor de Via Pública, això segur. Però el que passa ara és que portem vuit anys, que no hi ha aquest manteniment, que no hi ha aquest dia a dia i ara jo crec que es nota i molt. I l’altre és el civisme. O sigui, jo no sé si és perquè tenim un equip de govern que està una mica acomplexat en aquest sentit, perquè alguns dels membres s’havien mostrat contraris a fer una ordenança de civisme. Que, per cert, al cap de vuit anys està al govern no han canviat ni una ratlla, però a part de que no sigui per augmentar les sancions, això sí, però entenem que es fa servir poc en el sentit que la Policia Local està per fer complir les ordenances i les ordenances de civisme són claríssimes.

Llavors nosaltres tenim un problema evident com han tingut altres municipis que han pogut funcionar millor que nosaltres amb el tema de les caques de gos. Amb el tema de les escombraries a les papereres, amb tota una sèrie de temes que són de continuïtat, de voler-ho solucionar i de poder-ho fer i de voler-ho fer, simplement és voler-ho fer.

Passa que aquí, diguem-ne, és molt fàcil posar multes de trànsit, però és molt difícil posar multes a civisme i llavors nosaltres aquí també. També. No pretenem en aquest sentit, perquè és important també que l’espai comunitari, la via pública i l’espai públic. Diguem-ne. A més a més, el lloc on hi ha mainada per acabar-ho d’arreglar, doncs estigui en condicions.

Finalment, m’agradaria preguntar-li si és el cas de que no obtenen una majoria absoluta en les eleccions estarien disposats a pactar amb algun altre partit polític?

Si amb nosaltres ja ho tenim. Precisament m’ha preguntat què fem nosaltres? És que nosaltres no tenim cap pecat venial. No, no, perquè no som de junts. No podem votar amb l’esquerra perquè som d’esquerres. No votarem amb la dreta dolenta perquè som independentistes no votarem els espanyolistes al revés. Nosaltres som un partit independent, som el partit de la Bisbal i per tant estem oberts a pactar amb tothom.

Home, tothom. Amb un programa de govern que toqui de peus a terra. Comparteixi, com a mínim, evidentment no podem. Si no som els majoritaris. No podem tensionar tot el nostre programa perquè n’hi ha d’altres que també entre vots i hem d’arribar a un acord, com s’ha fet en altres ocasions a l’Ajuntament. Però nosaltres sempre ho hem dit al nostre programa, encara que soni una mica catxondeo, el nostre programa és un contracte que tenim amb l’elector. Nosaltres ens ho creiem, potser som els únics, per això la ajustem molt i som molt concrets. I també ens diuen home, és que tothom promet no sé què. I vosaltres?

Com és que nosaltres? Primera. Jo personalment he governat l’Ajuntament set anys que sé que s’ha de tocar de peus a terra. Sé que no es pot fer populisme, que avui és molt fàcil perquè potser pots muntar un programa amb una llista de Reis, no? Però jo crec que s’ha de tocar de peus a terra. I en aquest sentit nosaltres volem ser molt, molt, molt responsables amb això, perquè ja ho dic, ens ho creiem i a més a més, tenim aspiracions a governar.

I no vull que la gent pel carrer em pari i em digui “ets un jeta que em vas dir que faries aquest carrer i no et penses fer ho en quatre anys”. Llavors aquesta és una mica, és una mica la voluntat que nosaltres en aquest sentit, tenim.

Doncs esperem que tinguin molta sort i encerts en aquestes eleccions municipals. I també li volem donar les gràcies per la seva visita als nostres estudis.

Gràcies a vosaltres.

- Publicitat -