En Miquel Curanta és el codirector de Ràdio Capital i és el director del Club TR3SC

Ahir es va constituir el Parlament i ja ens ha deixat un munt d’imatges per debatre i algun discurs que si és el preàmbul d’algunes actuacions futures, ens distraurem.

Xavier Domènech, parlant de la composició no paritària de la Mesa del Parlament.

No es pot dir que no li falti tota la raó. Ara bé, la pregunta que li fa després un periodista allà present va ser aquesta.

No em negareu que és un gran…